nieuws

Asscher komt met banenplan voor de zorg

Instroom

Asscher komt met banenplan voor de zorg

Het kabinet stelt 75 miljoen euro beschikbaar voor een nieuwe ‘huishoudelijke hulp toelage’. Deze toelage moet ruim 10 duizend banen in de zorg behouden.

Mensen die hulp nodig hebben maar dit niet helemaal zelf kunnen betalen, krijgen voortaan een toelage van de overheid zodat ze hun huishoudelijke hulp kunnen behouden. Met deze toelage kunnen ruim 10.000 banen behouden blijven. Dat presenteerden Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Rijn Volksgezondheid Welzijn en Sport maandag aan de Tweede Kamer. Voor de maatregel is 75 miljoen euro beschikbaar gesteld en zal de komende weken verder worden uitgewerkt.

Banenplan voor de zorg

Eerder sprak Asscher al van een ‘megasectorplan’ in de zorg. De komende jaren gaat er gigantisch veel overhoop in de zorg. Mensen blijven langer thuis wonen waardoor een ander soort banen nodig is. Naast de zorg werden er eerder dit jaar ook al banenplannen gepresenteerd voor de metaalsector en de automobielsector.

Naast de toelage komen Asscher en Van Rijn daarom met een uitgewerkt  actieplan om onnodige ontslagen in de zorg te voorkomen.

• Het kabinet heeft 100 miljoen beschikbaar gesteld voor een sectorplan in de zorg om mensen aan de slag te houden binnen de zorg of naar ander werk te begeleiden buiten de zorg. De sector zelf draagt ook 100 miljoen euro bij. Een deel daarvan is al goedgekeurd, de rest van de maatregelen die de sector zelf voorstellen om werkloosheid te voorkomen worden nog beoordeeld.

• Er komt een speciale taskforce (Taskforce Transitie Langdurige zorg) waar aanbieders én gemeenten terecht kunnen als het inkoopproces te traag gaat of dreigt vast te lopen. Zo kan worden gezorgd voor een redelijke opstelling van alle betrokken partijen met als doel een verantwoorde transitie op de arbeidsmarkt. Als betrokken partijen goed met elkaar samenwerken, kan het aantal onnodige ontslagen flink worden beperkt.

• Wanneer een (zorg)instelling meedoet aan een aanbesteding verleent het UWV geen ontslagvergunning, omdat nog onduidelijk is dat er structureel arbeidsplaatsen vervallen.

• Mocht blijken dat meer mensen ondersteuning nodig hebben, dan zal de minister van SZW, UWV vragen om aanvullende dienstverlening te bieden aan mensen aan wie ontslag is aangezegd.

 

 

Reageer op dit artikel