nieuws

Everybody happy? Ja!

Instroom

Everybody happy? Ja!

Ondanks de crisis is een ruime meerderheid van de Nederlanders zeer gelukkig met zijn huidige baan. Maar als het moet, zijn ze ook zo weer tevreden met een andere baan.

“Perfect” noemt 59 procent zijn huidige werkkring zelfs. Twee van elke drie vindt dat het werk uitstekend aansluit bij de genoten opleiding. Dat terwijl de meesten hun werk gewoon zijn ‘ingerold’. En als het moet, vinden ze snel weer iets anders.

Dat beeld komt naar boven uit de Randstad WerkMonitor van juli, uitgevoerd door Blauw Research onder 810 werkenden. De mate van tevredenheid over de huidige arbeidssituatie – uitgedrukt in werkgeluk – was het onderzoeksdoel. Van elke tien werkenden zeggen er zes dat ze de juiste opleiding hebben gevolgd. Mensen in de collectieve sector en bij de overheid vinden dat met 82 procent nog sterker.

Toch overstappen?

Ondanks de hoge tevredenheid zijn er motieven om een andere baan te overwegen. 54 Procent zou dit doen als ze elders beter kunnen verdienen. Voor 58 procent zijn betere carrièremogelijkheden doorslaggevend voor een overstap en 46 procent overweegt dit als een andere baan nog beter bij hun opleiding past. Iets meer dan de helft van de mensen (53 procent) is overigens bij toeval in die eerste job gerold. Niettemin zijn ook deze werknemers vaak dik tevreden over die baan.

TIP: Meer tevredenheid creëren bij medewerkers? Doe zoals ondernemer Ricardo Semler. Lees het artikel Vrijheid blijheid op de werkvloer: de HR-lessen van Semler.

Carrièreswitch?

En als die baan of carrière niet zo leuk en uitdagend is als eerder gedacht? Je kunt op elk moment van je loopbaan het roer nog rigoureus omgooien, zegt meer dan de helft van de werkenden (55 procent ), zelfs in de huidige arbeidsmarkt. In hun ogen kan iedereen zelfs op elk moment van carrière veranderen. De meerderheid van de werkenden vindt dan ook dat de eerste baan absoluut niet bepalend hoeft te zijn voor het verdere verloop van je loopbaan.

Tijdelijk werk ideale opstap

Randstad deed ook onderzoek naar tijdelijk werk. Dat heeft een opvallend goede positie onder werknemers. Maar liefst driekwart van de werknemers (77 procent) in Nederland ziet tijdelijk werk als opstap naar een vaste baan. En terecht, want uit recent onderzoek van de ABU blijkt dat bijna twee derde van de uitzendkrachten na een uitzendperiode aan het werk blijft. Ongeveer de helft daarvan krijgt een direct dienstverband.

Ongeveer even veel mensen (78 procent) zou een uitzendbureau inzetten om tijdelijk werk te vinden. “Anders dan weleens wordt beweerd, is tijdelijk werk nadrukkelijk niet voorbehouden aan jongeren. Ook dertigers, veertigers en zelfs vijftigers zien flexwerk – veelal via een uitzendbureau – als een ideale opstap naar een nieuwe vaste job”, zegt algemeen directeur Heutink van Randstad Nederland in reactie op de uitkomsten van het onderzoek.

Switchers

In het tweede kwartaal van 2014 heeft 15 procent van de werknemers een andere functie of werkgever gekregen. Dat is even veel als in het eerste kwartaal en in dit cijfer zal voorlopig weinig verandering komen. De meeste switchers (38 procent) zijn van baan veranderd vanwege organisatorische omstandigheden, 21 procent deed het voor de afwisseling en 20 procent ging ‘een deurtje verder’ voor betere arbeidsvoorwaarden.

Snel nieuwe baan

Overigens verwacht iets meer dan de helft (55%) van de Nederlandse werknemers zonodig binnen zes maanden een nieuwe baan te kunnen vinden. Hiermee blijft het vertrouwen in de arbeidsmarkt stabiel in vergelijking met het eerste kwartaal van 2014.

(Bron: www.Overhetnieuwewerken.nl)

Reageer op dit artikel