nieuws

Machtsgevoel vult spaarvarken

Instroom

Machtsgevoel vult spaarvarken

Wanneer mensen zich machtig voelen, zijn ze meer geneigd te sparen. Ook wanneer het gaat om slechts een kleine toename in machtsgevoel.

Zo blijkt uit onderzoek van Anne-Kathrin Klesse van Tilburg School of Economics en Management in samenwerking met collega’s van Stanford Graduate School of Business, Jennifer Aaker en Emily Garbinsky.

De reden? Geld op de bank zorgt ervoor dat je je welvarend en machtig voelt- en dit gevoel wil je behouden. Zodra mensen weten dat ze hun machtsgevoel altijd zullen behouden of dat ook andere bronnen als kennis het machtsgevoel vergroten, neemt de neiging om te sparen af. Angst om macht te verliezen stimuleert het spaargedrag.

Positieve gevolgen van macht

Eerder onderzoek laat zien dat het gevoel van macht vooral negatieve gevolgen heeft. Aan de hand van vijf experimenten tonen de onderzoekers echter aan dat dit gevoel ook positieve gevolgen kan hebben. “Eén ervan is dat mensen meer gaan sparen wanneer ze zich machtig voelen”, aldus Klesse. “Subtiele dingen, zoals zitten op een hogere stoel dan je gesprekspartner of jezelf in gedachten in een situatie plaatsen waarin je je machtig voelt, zorgen er al voor dat je meer gaat sparen. Niet alleen banken of financieel adviseurs kunnen hun voordeel doen met deze inzichten, maar ook spaarders zelf. Ons advies: zorg dat je je machtig voelt, wanneer je een spaarbeslissing neemt.”

Uit eerdere onderzoeken bleek al vaker dat machtsgevoel meerdere positieve gevolgen kan hebben: Gevoelens van macht, of deze nu reëel zijn of niet, zorgen ervoor dat een werknemer grondiger en analytischer nadenkt over zijn werk. En: in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is macht in de eerste plaats geen corrumperende kracht. Het gevoel van macht geeft mensen niet alleen het idee dat ze hun doelen kunnen bereiken, maar zorgt er ook voor dat ze zich makkelijker positief sociaal gedragen.

Denken aan macht

In het eerste experiment verdeelden de onderzoekers 140 Nederlandse studenten in drie groepen: één kreeg de opdracht om te schrijven over een tijd waarin ze macht hadden, één over een tijd waarin ze zich machteloos voelden en één kreeg geen schrijfopdracht. Daarna stelden de studenten zich voor 100 euro te hebben en beantwoordden de vraag hoeveel hiervan ze zouden sparen. De eerste groep studenten bleek het meeste te sparen: zij spaarden gemiddeld € 71,20, tegenover € 48,73 voor degenen die schreven over machteloosheid en € 51,69 voor degenen zonder schrijfopdracht.

Andere machtsbronnen

Twee andere experimenten lieten zien dat de invloed van macht op spaargedrag verdwijnt zodra geld op de rekening niet meer zorgt voor (meer) macht. Wanneer kennis de machtsbron is, sparen mensen die zich machtig voelen evenveel als mensen die zich machteloos voelen. Dit geldt ook wanneer mensen levenslange baangarantie hebben. “Als het sparen van geld niet meer helpt om je macht te behouden omdat je al verzekerd bent van macht of omdat kennis de machtsbron is, verdwijnt het effect van macht op sparen”, aldus Klesse.

 

Reageer op dit artikel