nieuws

‘Nieuwe rekenregels zorgen voor lagere pensioenen’

Instroom

‘Nieuwe rekenregels zorgen voor lagere pensioenen’

De hervorming van het pensioenstelsel die het kabinet vanaf volgend jaar wil invoeren, zal ervoor zorgen dat de pensioenfondsen minder in kas hebben. Dat brengt volgens pensioendeskundige Corine van Egmond van onderzoeksbureau Aon Hewitt toekomstige pensioenuitkeringen in gevaar.

De expert schat in dat de nieuwe rekenregels ervoor zorgen dat de dekkingsgraden van de fondsen (>>lees in PW De Gids Vakbase hoe dat nu zit >>) per 1 januari 2015 gemiddeld 4 tot 7 procentpunt zullen dalen. De financiële positie van fondsen als PME en PMT, waarvan de dekkingsgraad nog maar net boven de 105 procent zit, zou volgens haar straks zomaar weer onder het minimaal vereiste niveau kunnen belanden.

Hogere dekkingsgraad nodig

Door de nieuwe mogelijkheid om kortingen over een langere periode te spreiden, hoeft volgens Van Egmond nog niet direct worden gevreesd voor een korting van de pensioenen. Maar de eisen om te kunnen indexeren worden zwaarder. Een fonds moet hiervoor straks minimaal een dekkingsgraad van 110 procent hebben, stelt de deskundige. Bij veel fondsen zullen de pensioenen daardoor voorlopig niet kunnen worden opgeschroefd.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een pensioenfonds in staat is om aan zijn huidige en toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen. Gemiddeld stond deze graadmeter bij de Nederlandse pensioenfondsen eind juni op 114 procent, blijkt uit onderzoek van Aon. Dat komt neer op een stijging van 13 procentpunten ten opzichte van precies een jaar eerder.

De Pensioenfederatie waarschuwde dat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen mogelijk in het derde kwartaal van dit jaar al lager zullen uitpakken door de aanhoudend dalende rente. Het gunstige effect van eventuele goede beleggingsrendementen zal hierdoor teniet kunnen worden gedaan, stelt de koepelorganisatie. Sommige fondsen hebben al gewezen op dit mogelijke effect.

Nieuwe regels: betere spreiding risico’s

Het kabinet heeft een wetsvoorstel om de Pensioenwet te wijzigen ingediend bij de Tweede Kamer. Volgens het voorstel moeten pensioenfondsen duidelijk maken welke dekkingsgraad ze nastreven, en hoe ze die pensioenbelofte aan huidige en toekomstige generaties invullen. Ook moeten pensioenfondsen duidelijk aangeven wat ze doen bij tegenvallers, zoals beurscrashes of een verdere stijging van de levensverwachting. Maar ook moet duidelijker worden hoe de fondsen meevallers spreiden over meerdere generaties van werkenden die hun pensioen bij het fonds hebben ondergebracht. Zo moet indexeren van de pensioenen over een langere periode worden uitgesmeerd, zodat ook de generaties die nog niet met pensioen zijn kunnen profiteren.

(ANP, Rijksoverheid)

TIP: Op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen rondom het pensioen? Kom naar de cursusdag Basiscursus collectieve pensioenen op 30 oktober

Reageer op dit artikel