nieuws

Werkgever kent gevolgen nieuwe pensioenregels niet

Instroom

Werkgever kent gevolgen nieuwe pensioenregels niet

Medewerkers met een salaris van 100.000 euro of meer gaan er met de nieuwe pensioenopbouwregels flink op achteruit. Werkgevers zijn zich hier vaak niet bewust van.

In het ergste geval lopen deze medewerkers met de nieuwe pensioenregels 70 procent van hun pensioenopbouw mis. Zo blijkt uit berekeningen van adviesbureau Hay Group, dat beloningsadvies geeft, naar aanleiding van berekeningen over de nieuwe pensioenwetgeving die per 1 januari 2015 ingaat. De Eerste Kamer keurde het wetsvoorstel over de fiscale hervorming van de pensioenopbouw afgelopen mei goed. Hiermee wordt het opbouwpercentage voor het pensioen verlaagd.

Voorbeeld pensioenopbouw 2015

Door fiscale wijzigingen zullen medewerkers met een inkomen boven € 100.000 veel minder pensioen opbouwen. Ter illustratie: vanaf 1 januari 2015 bedraagt de jaarlijkse pensioenschade ongeveer € 24.000 per jaar voor iemand van 45 jaar bij een gemiddelde pensioenregeling en een salaris van € 150.000. Dit betekent dat de pensioenuitkering van deze medewerker daalt met ongeveer 38 procent.

Werkgevers overzien consequenties pensioenregels niet

“Veel werkgevers in Nederland overzien de consequenties van de nieuwe wetgeving niet, laat staat dat ze zich realiseren wat dit betekent voor hun beloningsbeleid voor deze groep professionals. Zij moeten aan de slag met hun arbeidsvoorwaardenbeleid met het oog op deze pensioenwijziging.”, zegt Rogier Kerkhof, Director Pension & Actuarial Services bij Hay Group. “Een oplossing die niet toekomstbestendig is, kan leiden tot ongewenst verloop of tot financiële risico’s voor werknemer of werkgever.”

HR is zich over het algemeen weinig bewust van pensioenzaken, blijkt uit recent onderzoek van verzekeraar Aegon. Welke vijf vragen moet HR toch minimaal kunnen beantwoorden? Lees het artikel Wat weet HR eigenlijk van pensioen?

Effect op nabestaandenpensioen

Als de 45-jarige professional (met inkomen van € 150.000) in 2015 zou komen te overlijden, dan daalt zijn nabestaandenpensioen met ruim 25 procent. Kerkhof: “Met het oog op de verwachte pensioenschade lijkt financiële compensatie voor het verlies aan ouderdomspensioen onvermijdelijk. De pensioenschade is echter niet alleen voelbaar in het ouderdomspensioen, maar ook bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. Financiële compensatie is in deze gevallen geen oplossing. Hiervoor is een alternatieve risicoverzekering met een vergelijkbare dekking noodzakelijk.”

TIP: Van welke belangrijke en actuele thema’s rond het pensioen moet u als P&O’er op de hoogte zijn? Kom naar de Basiscursus collectieve pensioenen op 30 oktober.

 

 

Reageer op dit artikel