nieuws

Werkkostenregeling volgend jaar verplicht

Instroom

Werkkostenregeling volgend jaar verplicht

Werkgevers hebben vanaf 1 januari volgend jaar geen keuze meer: ze moeten dan de Werkkostenregeling (WKR) gebruiken. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De Werkkostenregeling is al op 1 januari 2011 ingevoerd, maar de toepassing ervan was al die tijd nog vrijwillig. De keuze tussen toepassing van de WKR of het oude systeem hebben bedrijven volgend jaar dus niet meer. Volgens de staatssecretaris worden met vijf specifieke aanpassingen de eerdere bezwaren tegen de extra administratieve lasten door de regeling weggenomen. “Ook de uitvoerbaarheid is aanzienlijk verbeterd. De vrije ruimte gaat omlaag naar 1,2% om deze maatregelen budgettair neutraal in te kunnen voeren”, schrijft hij in de brief aan de Tweede Kamer.

Vijf aanpassingen WKR
De staatssecretaris werkt zijn plannen nader uit in het Belastingplan voor volgend jaar. Wat zijn de vijf aanpassingen die hij voorstelt?

  1. Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium. Hulpmiddelen die de werkgever noodzakelijk acht voor de bedrijfsvoering  mogen belastingvrij worden vergoed. Dit  ‘noodzakelijkheidscriterium ‘ geldt voorlopig alleen voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.
  2. Jaarlijkse afrekensystematiek. Werkgevers hoeven nog maar één keer per jaar vast te stellen wat de verschuldigde belasting in het kader van de WKR is.
  3. Concernregeling. Dit is een nieuwe mogelijkheid waarbij een collectieve generieke vrijstelling (vrije ruimte) wordt gemaakt, waaruit alle vergoedingen en verstrekkingen binnen een bedrijf belastingvrij worden gedaan. Gevolg is dat binnen concerns niet langer een splitsing hoeft te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels voor werknemers van het ene concernonderdeel zijn en deels voor een ander onderdeel. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van vrijwel volledig eigendom (95%-eis) van de moedermaatschappij in de dochtermaatschappij(en).
  4. Vrijstelling voor branche-eigen producten. Bestaande regelingen voor personeelskorting kunnen als gerichte vrijstelling in de WKR worden opgenomen. Hiermee komt de staatssecretaris tegemoet aan werkgevers met relatief veel werknemers in deeltijd en daardoor een relatief lage loonsom, zoals in de detailhandel veel voorkomt. Door deze lage loonsom hebben zij een relatief kleine vrije ruimte terwijl de kosten van vergoedingen en verstrekkingen niet automatisch lager zijn.
  5. Wegnemen onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.Speciaal voor de werkgevers die liever vergoeden dan ter beschikking stellen zal in de WKR een nieuwe, gerichte vrijstelling worden ingevoerd voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen. Daarmee keren ook de administratieve vereisten weer terug.

Kijk voor een samenvatting van de WKR op PW de Gids Vakbase.

 Tip:  In één middag de WKR en alle voordelen leren kennen?  Schrijf u in voor de Actualiteitenmiddag Goed voorbereid op de Werkkostenregeling

Reageer op dit artikel