nieuws

Groei vacatures zet opnieuw door

Instroom

Groei vacatures zet opnieuw door

Het aantal vacatures steeg in het tweede kwartaal van 2014 opnieuw licht. Het aantal openstaande banen stijgt hiermee al vier kwartalen op een rij.

In het tweede kwartaal van 2014 nam het aantal vacatures met 4 duizend toe in vergelijking met een kwartaal eerder. De voorzichtige groei zet nu al vier achtereenvolgende kwartalen door. Zo meldt het CBS donderdag.

Uitzendbureau zoekt meer eigen personeel

De commerciële dienstverlening droeg het meest bij aan de toename. Zo leidden de toegenomen bestedingen in de detailhandel tot meer vacatures. Bij de zakelijke dienstverlening waren het vooral de uitzendbureaus die meer eigen personeel zochten. Bij de overige bedrijfstakken veranderde het aantal vacatures niet of nauwelijks.

Meer vervulde vacatures

Er ontstonden 185 duizend nieuwe vacatures in het tweede kwartaal van 2014, dit zijn er 23 duizend meer dan een jaar eerder. Ook het aantal vacatures dat vervuld werd was hoger. Dit wijst op een grotere dynamiek op de arbeidsmarkt. Deze week werd ook bekend dat de groei in payrollbanen opnieuw door is gezet en ook de hoeveelheid uitzendwerk stijgt hiermee voor al vier kwartalen op een rij.

Maar, dit geeft niet direct reden tot juichen, waarschuwt het CBS. Een stijging van het aantal vacatures leidt echter niet onmiddellijk tot een daling van de werkloosheid. Voor sommige vacatures kan het namelijk lastig zijn op korte termijn een geschikte kandidaat te vinden. Ook kan het werven en selecteren van een nieuwe werknemer de nodige doorlooptijd hebben.

TIP: Welke mogelijkheden zijn er voor het inhuren van flexibele medewerkers? Lees meer op PW De Gids Vakbase

Reageer op dit artikel