nieuws

'Jong en oud dupe van pensioenplannen'

Instroom

'Jong en oud dupe van pensioenplannen'

De pensioenplannen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken liggen onder vuur. Volgens de brancheorganisatie Pensioenfederatie is zowel oud als jong de klos.

De brancheorganisatie vraagt zich sterk af of de regels daadwerkelijk leiden tot een eerlijke verdeling van de pensioenrisico’s over de generaties, terwijl dat juist een van de belangrijkste doelstellingen is van de nieuwe regelgeving. “Het ziet er naar uit dat het aan jongeren beloofde ‘zoet’ nooit uitgedeeld zal worden”, schrijft de federatie in een nota.

Aanpassen pensioenen

De regels lijken ook negatief uit te pakken voor ouderen. Uit eerste berekeningen van een aantal pensioenfondsen blijkt dat zij door het zogenoemde toekomstbestendig indexeren gemiddeld zo’n 6 procent in koopkracht achteruitgaan. Dat scheelt op jaarbasis al snel enkele honderden euro’s. Pensioenfondsen moeten hogere buffers hanteren. Om daar voor te zorgen, wil Klijnsma het jaarlijks aanpassen van pensioenen aan loon- en prijsstijgingen (indexeren) minder gemakkelijk maken. De Pensioenfederatie is het daar op zich mee eens, maar vreest dat de door de staatssecretaris voorgestelde systematiek niet werkt.

In een reactie zegt Kleinsma dat met dit wetsvoorstel gezorgd wordt dat het opgebouwde pensioenvermogen beter wordt geborgd voor jong en oud. “Fondsen houden voldoende ruimte om hun eigen indexatieambitie te bepalen zolang dit maar evenwichtig gebeurt met het oog voor de belangen van alle generaties. Kern is dat kortingen bij tegenvallers beter worden gespreid, voordelig voor ouderen, maar ook dat meevallers minder snel worden uitgekeerd, voordelig voor jongeren. Dat laatste betekent wel dat minder snel geïndexeerd kan worden. Het Centraal Planbureau heeft de integrale effecten van de maatregelen in het wetsvoorstel doorgerekend: er is volgens het CPB sprake van evenwichtige generatie-effecten.” (Bron:ANP)

Begin volgende maand organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de pensioenplannen van Klijnsma, waaraan de Pensioenfederatie en andere organisaties meedoen.

 

Zie ook het artikel: 5 HR-misvattingen over pensioenen

TIP: Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de pensioenhervorming? Kom naar de Basiscursus collectieve pensioenen op 30 oktober.

Reageer op dit artikel