nieuws

Juli slechte cao-maand

Instroom

Het aantal afgesloten cao’s was in juli dit jaar een stuk lager dan voorgaande julimaanden. Ook neemt de loonstijging in cao’s af in vergelijking met afgelopen maanden.

Het aantal afgesloten cao’s was aanzienlijk minder, zo meldt werkgeversvereniging AWVN over het verloop van de cao-onderhandelingen. In juli 2014 werden er 212 akkoorden gesloten, in vergelijking met de gebruikelijke 300. Ook liep de gemiddelde loonstijging achter: die was in juli 1,65 procent dan in mei en juni. In 2013 was die loonstijging nog 1,6 procent. Over 2014 was de gemiddeld overeengekomen loonstijging in cao’s 1,63 procent.

Minder nieuwe cao-akkoorden

In juli werden 23 nieuwe akkoorden afgesloten. In een ‘gewoon’ jaar zijn dat er bijna 40, in 2013 waren het er 36. AWVN  noemt het achterblijven van het aantal nieuwe cao’s teleurstellend. Het Centraal Planbureau voorziet een forse koopkrachtstijging als gevolg van overheidsbeleid en lage inflatie. Dat zou de loonwensen van de vakbonden minder hard kunnen maken en daarmee de druk op de cao-onderhandelingen verminderen, stelt AWVN.

Zo nodigde ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) de vakbonden bijvoorbeeld onlangs opnieuw uit om het overleg over een nieuwe cao voor de sector op 10 september te hervatten. Half februari mislukten de onderhandelingen omdat de werkgevers weigerden te praten over een loonsverhoging.

Loonstijging cao vlakt af

De werkgeversvereniging constateert ook dat de loonstijging lijkt af te vlakken: juli vertoont een lagere gemiddelde stijging dan mei en juni. AWVN verklaart dit doordat in juli vooral cao’s tot stand kwamen in overheidsgerelateerde sectoren en in de dienstverlening. Sinds ongeveer twee jaar blijven de loonafspraken in dergelijke op het binnenland georiënteerde sectoren achter bij die in exportgerichte, industriële sectoren.  In mei en juni kwamen juist veel industrie-cao’s tot stand.

TIP: Heeft u vragen over de cao? Vindt alle antwoorden in het boek CAO’s in 100 vragen. Bestel het boek in de PW De Gids shop

Reageer op dit artikel