nieuws

ABU komt met actieplan arbeid

Instroom

ABU komt met actieplan arbeid

Werken moet voor iedereen weer lonend worden, vindt de ABU.

Lagere werkgeverslasten creëren en werken vanuit een uitkering weer voordelig maken. Dit soort maatregelen moeten de Nederlandse arbeidsmarkt en economie weer vlottrekken. Dit schrijft branchevereniging voor uitzenders ABU in een actieplan, dat ze woensdag aanbiedt aan een commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanbevelingen moeten de economische groei weer stimuleren.

‘Nog altijd is de economische groei beperkt en de werkloosheid hoog. Er zijn meer maatregelen van het kabinet nodig om groei te stimuleren,” zegt Jurriën Koops, ABU-directeur. Een greep uit de arbeidsmarktvoorstellen van de ABU:

Groter verschil tussen loon en uitkering

Werk lonend maken voor werknemers kan door aanpassing van wetgeving, waardoor het schakelen tussen (tijdelijk) uitzendwerk en de uitkering vooral voor gemeenten makkelijker wordt. De ABU bepleit een groter nettoverschil tussen lonen en uitkeringen.

Verlaag werkgeverslasten

Vooral de financiële risico’s voor ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn doorgeschoten en hebben geleid tot negatieve effecten voor de arbeidsmarkt. Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwden deze week (op basis van nieuw onderzoek) dat werkgevers door hoge werkgeverspremies risicomijdend worden in hun personeelsbeleid. De ABU dringt aan op het terugbrengen van de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar een halfjaar en de schadelast van de WGA (Wet gedeeltelijk arbeidsgeschiktheid) van tien jaar te beperken.

Gemiddelde premie voor alle branches

In de uitzendbranche zijn de premies voor WGA en WW hoog. De ABU pleit voor een WGA- en WW-premie voor de uitzendbranche die zijn gebaseerd op het gemiddelde van alle sectoren waarin uitzendkrachten werken. Daarnaast doet de branchevereniging een beroep op het kabinet niet de weg op te gaan van verdere premiedifferentiatie (>PW De Gids Vakbase) voor de WW, omdat het schadelijk is voor de arbeidsmarkt.

Lees ook: Wat betekent de Modernisering Ziektewet voor HR?

Nieuwe sociale zekerheid

De arbeidsmarkt zal de komende jaren verder flexibiliseren. Betrokken partijen moeten daarom beginnen met nadenken over een sociaal stelsel dat toegang en zekerheid biedt aan alle werkenden, vast en flex en past bij de toekomstige arbeidsmarkt. De ABU roept het kabinet op om te komen tot een verkenning van zo’n nieuw contractneutraal sociaal stelsel.

Reageer op dit artikel