nieuws

Druk op arbeidsmarkt neemt toe

Instroom

Druk op arbeidsmarkt neemt toe

De wereldwijde talentencrisis verdiept zich, omdat de economische groei steeds meer druk legt op de markt voor geschoolde arbeidskrachten.

Dit zijn de bevindingen van de Hays Global Skills Index 2014, een onderzoek van de wereldwijde recruitmentorganisatie Hays in samenwerking met onderzoeksbureau Oxford Economics. De uitdagingen zijn volgens de onderzoekers bijzonder acuut in de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar de groei nu vergelijkbaar is met het niveau van voor de crisis. “Ook in Nederland neemt de druk op de arbeidsmarkt duidelijk toe. Er is een oplopend tekort aan geschoolde professionals in de groeisectoren die voor Nederland van economisch belang zijn, zoals hightech en IT, waardoor de loondruk in deze sectoren stijgt. De vergrijzing zorgt voor een afnemend arbeidspotentieel.”

De Hays Global Skills Index 2014, getiteld The Perfect Talent Storm, geeft de dynamiek weer van de arbeidsmarkten en is gebaseerd op de 31 grootste internationale economieën. Alle landen verwachten een positieve economische groei. “Deze groei leidt tot een toenemende vraag naar geschoolde werknemers. Het vermogen van de mondiale economie om deze op de juiste plaats op het juiste moment te leveren, blijft echter beperkt”, stellen de onderzoekers bezorgd.

Vergrijzing

Hoe is het gesteld met Nederland? Uit de cijfers voor ons land blijkt dat de druk op onze arbeidsmarkt toeneemt.”Een licht economisch herstel – na een periode van dalende vraag – zorgt voor een toenemende vraag naar arbeid in met name de groeisectoren, zoals de hightechindustrie, waardoor de loondruk in deze sectoren stijgt. De vergrijzing in Nederland zorgt ervoor dat er minder mensen deelnemen aan het arbeidsproces en daardoor ontstaat een afnemend arbeidspotentieel. Ook heeft toenemende wet- en regelgeving invloed op de toenemende stress die de arbeidsmarkt ondervindt”, aldus het rapport.

Flexibilisering

“Om de druk van de markt te halen is het, naast het internationaal werven van talent, van belang de flexibilisering van de arbeidsmarkt verder door te zetten”, zegt Robert van Veggel, managing director van Hays Nederland. “Ons land neemt in Europa een koppositie in als het gaat om flexibilisering van de arbeidsmarkt. De maatschappelijke discussie omtrent de flexmarkt zou moeten gaan over hoe wij deze positie kunnen verstevigen in plaats van verzwakken.”

In veel markten sluit het aanbod van arbeid niet aan op de vraag, concluderen de onderzoekers. “De talent-mismatch – de kloof tussen beschikbare vaardigheden en de vaardigheden waar behoefte aan is – werd dit jaar nog groter, met name in Denemarken, Polen, VS, Spanje, Portugal, Japan, het VK en Italië.”

Een conclusie in het rapport is dat de situatie op de arbeidsmarkt waarschijnlijk eerst verslechtert, voordat zij beter wordt. “De arbeidsmarktparticipatie – het aandeel van mensen actief op de arbeidsmarkt – daalde in de grote mondiale economieën. Ondanks dat overheden zich wereldwijd committeren aan een goed ondernemersklimaat en minder bureaucratie, zag de meerderheid van de landen in het afgelopen jaar geen verbetering in de arbeidsmarktflexibiliteit.”

Onderwijsbeleid

Om te voorkomen dat de groei door een mondiale talentencrisis stagneert, zullen zowel overheden als het bedrijfsleven actie moeten ondernemen, zo luidt het advies. “Het onderwijsbeleid moet meer in lijn worden gebracht met de behoeften van werkgevers. Tegelijkertijd moeten bedrijven zelf de verantwoordelijkheid voelen voor het intern opleiden van talent en het ontwikkelen van doorstroommogelijkheden voor toekomstige talenten. Kortetermijnmaatregelen ter verbetering van de arbeidsmarktflexibiliteit moeten worden onderzocht, om ondernemingen beter in staat te stellen toegang te krijgen tot de belangrijkste benodigde skills.”

De belangrijkste bevindingen uit de Hays Global Skills Index op een rij:

  • Omdat het mondiale herstel doorzet en er meer gekwalificeerde banen worden gecreëerd, zal de talentencrisis blijven toenemen.
  • Bedrijven worstelen met de werving van werknemers die de vereiste vaardigheden hebben, met name in sectoren zoals IT en techniek.
  • Ontwikkelde economieën, zoals de VS, Duitsland, Frankrijk en het VK, ervaren de grootste druk op de arbeidsmarkt.. Tegelijkertijd hebben landen in ontwikkeling – zoals Brazilië, Mexico en India – de arbeidsmarktcondities zien verzachten.
  • In 2014 is de loondruk evident in een aantal arbeidsmarkten rond de wereld. De niveaus van talent mismatch en arbeidsmarktparticipatie zijn eveneens verslechterd.
  • Overheden en ondernemingen moeten samenwerken om nieuwe oplossingen te vinden, zodat de lokale beroepsbevolking de vaardigheden kan ontwikkelen waar werkgevers behoefte aan hebben en daarmee een verdere economische groei kunnen ondersteunen.

 

 

Reageer op dit artikel