nieuws

Onze arbeidsmarkt scoort goed

Instroom

Onze arbeidsmarkt scoort goed

De Nederlandse arbeidsmarkt biedt een relatief goed inkomen, veel banen en zekerheid.

De Nederlandse arbeidsmarkt biedt relatief veel banen met een goed inkomen en veel zekerheid. Dat blijkt uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De denktank van de rijke landen onderzocht van al zijn lidstaten de kwaliteit van de arbeidsmarkt. Daaruit komt naar voren dat alleen werknemers in Noorwegen en Zwitserland beter af zijn dan Nederlandse werknemers. Wat betreft de kwaliteit van het inkomen staat ons land op de zesde plaats van de in totaal 32 geïndustrialiseerde landen die de OESO onderzocht. Ook al doen we het internationaal gezien goed, toch pleitte een groep economen onlangs dat Nederland toe is aan een loonsverhoging van 3 tot 3,5 procent.

Nederlandse arbeidsmarkt is koploper

De denktank van de rijke landen zette de kwaliteit van de arbeidsmarkt in zijn lidstaten op een rijtje en kwam tot de conclusie dat alleen werknemers in Noorwegen en Zwitserland meer zekerheid hebben dan in Nederland. Op het gebied van de kwaliteit van het inkomen staat Nederland op de zesde plaats. In totaal werden 32 geïndustrialiseerde landen onder de loep genomen.

Totaal genomen staat ons land in de top 10 van landen met de beste arbeidsmarkt. Ook landen als Australië, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Luxemburg en Zweden behoren tot dat lijstje. Frankrijk, België, de VS en Groot-Brittannië behoren tot de middelmoot, Spanje en Griekenland tot de achterhoede.

Aanpak flexibele contracten

Willen we verder economisch herstel zien, dan moet de kwaliteit van banen over alle landen omhoog. Zo moet er meer steun komen voor langdurig werklozen en lagere inkomens moeten beter worden beschermd. Maar vooral de verschillen in omstandigheden voor vast en flexibel personeel moeten worden aangepakt, meent het instituut. Tijdelijke banen betekenen namelijk geen automatische brug naar een vast contract. In Europa krijgt gemiddeld minder dan de helft van de werknemers die een jaarcontract krijgt, drie jaar daarna ook werkelijk een vast contract.

Ook onderzocht de denktank de internationale werkloosheid. De verwachting is dat de die tot en met 2015 langzaam af zal nemen. Die voorspelling sluit ook aan bij de prognoses van het Centraal Planbureau. In Nederland daalt de werkloosheid nu al drie maanden op rij en laat een recent cijfer zien van 8,2 procent van de beroepsbevolking.

TIP: Op PW de Gids Vakbase leest u welke factoren de (Nederlandse) arbeidsmarkt zoal beïnvloeden.

 

 

Reageer op dit artikel