nieuws

PRINSJESDAG: kabinet mikt op vitaliteit

Instroom

PRINSJESDAG: kabinet mikt op vitaliteit

De regering zet in op een vitale en weerbare samenleving en groei van de werkgelegenheid, zo blijkt uit de troonrede.

Zo sprak koning Willem-Alexander het uit in troonrede op Prinsjesdag. De overheid en organisateis moeten zich samen inspannen om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperkten aan de slag te krijgen. Ook moet er gesnoeid worden in de onnodige regels die ondernemers en particulieren in de weg zitten. Dat blijken belangrijke doelstellingen van het regeringsbeleid voor het komende jaar.

Participatiewet

Overigens vinden de ondernemers dat de verplichting om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, zoals omschreven in de Participatiewet (>PW De Gids Vakbase), één van die overbodige regels is. De regeling om tot 2026 100 duizend banen voor arbeidsgehandicapten te scheppen moet met enige soepelheid worden gehanteerd, stellen zowel werkgeversorganisaties als de vakbeweging. Volgens de kabinetsplannen zijn de banen bestemd voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Maar werkgevers en werknemers zijn voor een ruimere definitie, omdat hoger opgeleide arbeidsgehandicapten anders buiten de boot vallen.

Lees ook: Participatiewet: wat moet HR voorbereiden?

De voorzitters Hans de Boer van VNO-NCW en Ton Heerts van FNV spraken dit uit in een hoorzitting van de Tweede Kamer over de afspraken die staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) heeft gemaakt met de sociale partners. Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, CDA en D66 wijst de suggestie niet meteen af. PvdA-Kamerlid John Kerstens vindt wel dat het aantal banen voor arbeidsgehandicapten omhoog moet als de doelgroep groter wordt. Sjoerd Potters (VVD), Pieter Heerma (CDA) en Steven van Weyenberg gaan nog niet zover.

Quotum arbeidsgehandicapten

Als het afgesproken aantal banen niet wordt gehaald, wil Klijnsma bedrijven verplichten circa 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen op straffe van een boete. Al zal de quotumwet nauwelijks effect hebben bij werkgevers, voorspelde het UWV onlangs. Ook tijdens de hoorzitting voorspelden deskundigen uit het bedrijfsleven dat veel ondernemers het quotum zullen ‘afkopen’: zij betalen liever een boete dan iemand in dienst te nemen die ze niet kunnen gebruiken.

Lees meer over Prinsjesdag:

PRINSJESDAG: 8 highlights voor HR
PRINSJESDAG: 1,5 miljoen voor duurzame inzetbaarheid
PRINSJESDAG: Werkloosheid aangepakt met ‘brug-WW’
PRINSJESDAG: meer aandacht voor scholing
PRINSJESDAG: wat vinden werkgevers van de plannen?

Tip:
Meer weten over de wetswijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag? Tijdens de HR-wetgeving actualiteitendag op 9 oktober nemen we alle recente en komende wetswijzigingen met u door. We concentreren ons op het gebied van Arbeidsrecht, Pensioen, Personeel & Fiscus en Sociale Zekerheid.

 

 

Reageer op dit artikel