nieuws

‘Vakbondsleden niet voortrekken’

Instroom

‘Vakbondsleden niet voortrekken’

Cao-afspraken met extra voordelen voor vakbondsleden worden voortaan niet meer algemeen verbindend verklaard. Deze afspraken gelden dan niet meer voor een hele bedrijfstak, zegt minister Asscher. 

Asscher heeft dit geantwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Mulder (VVD). Leden van FNV Bondgenoten zouden bij een reorganisatie een hogere ontslagvergoeding hebben gekregen dan de medewerkers die geen lid zijn van een vakbond.

Contractvrijheid

Asscher wijst erop dat voor cao-partijen contractvrijheid bestaat, waarbij onderscheid gemaakt mag worden tussen vakbondsleden en niet-leden. “Dat hoeft echter niet zonder meer te betekenen dat ieder onderscheid geoorloofd is.” In het algemeen vindt Asscher het maken van onderscheid tussen vakbondsleden en niet-leden “niet de manier om het draagvlak voor cao’s te verbeteren”.

Binnen de SER, het overlegorgaan van werknemers en werkgevers, wordt al langer gedacht en gesproken over moderniseren van het cao-stelsel. Eind augustus vorig jaar bracht de SER het adviesrapport ‘Verbreding draagvlak voor cao-afspraken’ uit. Het kabinet sloot zich hier bij aan. Het belang van het advies ligt volgens de minister in de eerste plaats in het feit dat sociale partners en onafhankelijke leden een gedeelde visie hebben op deze materie. Daarnaast benoemt het advies helder de uitdagingen voor de toekomst van het cao-stelsel. (Bron: ANP)

Reageer op dit artikel