nieuws

Wie betaalt afrondende taken na overname?

Instroom

Wie betaalt afrondende taken na overname?

Afrondende werkzaamheden na een overname: betaalt de nieuwe of de oude werkgever?

Twee eigenaren van een administratief kantoor gaan over tot opheffing van hun onderneming. Eén van de eigenaren besluit echter verder te gaan en neemt daarbij een administratieve kracht mee in zijn nieuwe onderneming. De administratieve kracht krijgt in zijn eerste maand bij het nieuwe bedrijf maar voor de helft uitbetaald. De werknemer neemt gelijk actie en vordert via de kantonrechter uitbetaling van zijn salaris, inclusief de wettelijke verhogingen die van toepassing kunnen zijn. De werknemer sleept zowel de oude werkgever als de nieuwe werkgever voor het gerecht.

Overgang  van onderneming

In eerste instantie bekijkt de kantonrechter wie nu eigenlijk het salaris moet betalen. Volgens de eigenaar van de nieuwe onderneming wordt er nog een aantal werkzaamheden die betrekking hebben op de oude onderneming door de werknemer verricht. De eigenaar is van mening dat hij hier geen salaris over hoeft te betalen. Dit zou volgens de eigenaar dus de verantwoordelijkheid zijn van de beide eigenaren van de oude onderneming.

De kantonrechter is van mening dat er sprake is van een overgang van onderneming. Het betekent onder andere dat bij de overname de arbeidsovereenkomst van de werknemer van rechtswege overgaat op de nieuwe eigenaar. Het is namelijk ook zo afgesproken in het contract tussen de eigenaren dat de werknemer zou worden overgenomen in het nieuwe bedrijf.

TIP: Lees welke positie werknemers hebben bij een overgang van onderneming of fusie op PW De Gids Vakbase.

Loondoorbetaling voor rekening nieuwe werkgever

De kantonrechter oordeelt sowieso dat er sinds de opheffing van de oude onderneming geen vorderingen meer kunnen worden gedaan op de oude onderneming. Ook de andere eigenaar van die oude onderneming is niet aansprakelijk voor het loon van de werknemer. Hoe de afrondende werkzaamheden van de oude onderneming worden bekostigd, is een financiële zaak tussen de twee ondernemers van het oude bedrijf. De werknemer mag daar niet de dupe van worden.

Kortom, de nieuwe eigenaar is de enige die verantwoordelijk is voor de loondoorbetaling van de werknemer. De kantonrechter wijst dan ook de loonvorderingen van de werknemer toe inclusief de wettelijke verhogingen die van toepassing zijn. Wel moet de werknemer de proceskosten van de onterecht beschuldigde oude eigenaar terugbetalen. Deze had namelijk part noch deel aan de zaak.

Bron: Rechtbank Limburg, 25 augustus 2014
ECLI:NL:RBLIM:2014:7433

Lees meer jurisprudentie over de overgang van onderneming of fusie op PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel