nieuws

Geen hoger pensioen in 2015

Instroom

Geen hoger pensioen in 2015

De pensioenfondsen doen het matig. Een verhoging zit er niet in voor medewerkers.

Het derde kwartaal is geen goede voor de grote Nederlandse pensioenfondsen. De vijf grootste pensioenfondsen maakten donderdag hun dekkingsgraden bekend. Zij zagen hun financiële situatie verslechteren, met als gevolg dat het moeilijker wordt om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.
Het tweede kwartaal was een juist gunstige: de financiële situatie van de pensioenfondsen verbeterde of stabiliseerde op z’n minst. Voor de meeste fondsen betekent de  situatie in het derde kwartaal dat zij de pensioenen volgend jaar niet kunnen verhogen (indexeren). Maar korten op de pensioenen zit er ook niet in. Dat komt omdat de pensioensector te maken krijgt met nieuwe spelregels en 2015 wordt gezien als een overgangsjaar.

TIP: Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de Basiscursus collectieve pensioenen op 30 oktober, of breidt uw pensioenkennis uit tot beleidsniveau in de Masterclass collectieve pensioenen op 18 november.

Ambtenarenpensioenfonds ABP

De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, bleek opnieuw onvoldoende. De dekkingsgraad van de pensioenkolos zakte in het derde kwartaal van 106,7 naar 103,1 procent, beneden de wettelijke minimumgrens van ruim 104 procent. Een korting van de pensioenen ligt volgens ABP echter niet in het verschiet. Maar op een verhoging van de pensioenen (indexatie) hoeven de deelnemers komend jaar ook niet te rekenen.

Andere pensioenfondsen: geen verhoging

De andere grote fondsen Zorg & Welzijn, bpfBouw en de metaalfondsen PMT en PME zagen hun dekkingsgraad in het afgelopen kwartaal eveneens achteruitgaan. Ook zij verwachten niet dat de financiële situatie in het huidige vierde kwartaal verbetering laat zien.
bpfBouw en de metaalfondsen PMT en PME verwachten ook niet dat de financiële situatie in het huidige vierde kwartaal verbetering laat zien. Ook hier zit de verhoging van de pensioenen voor deelnemers er niet in.
Een dekkingsgraad van meer dan 100 procent betekent dat pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wettelijk moet deze voor de meeste fondsen rond de 105 procent bedragen.(ANP)

Lees ook: 5 HR-misvattingen over het pensioen
Lees ook: Nieuwe wet pensioencommunicatie?
Lees ook: Vijftiger dupe van nieuwe pensioenregels

Reageer op dit artikel