nieuws

Daling werkloosheid gestopt

Instroom

Daling werkloosheid gestopt

De werkloosheid in ons land is in de maand november niet verder gedaald.

Na een geringe daling in september en oktober was er in november weer een lichte stijging met 3000 mensen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal zaten afgelopen maand 630.000 Nederlanders werkloos thuis, ofwel 8 procent van de beroepsbevolking. Van mei tot en met augustus daalde de werkloosheid nog sterk. Maar de afgelopen maanden is het werkloosheidcijfer nauwelijks meer veranderd. Er gingen wel meer mensen weer aan het werk, maar er meldden zich ook meer mensen op de arbeidsmarkt die niet allemaal direct een baan vinden.

Werkloosheid onder jongeren blijft gelijk

De jeugdwerkloosheid blijft voorlopig steken op 14 procent. In november waren 114.000 jongeren op zoek naar werk, hetzelfde aantal als in oktober. Afgelopen maand kwamen er ook meer WW’ers bij. Uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november met 6000 is toegenomen tot 425.000. Vooral aan jongeren werden meer uitkeringen verstrekt (bijna 7 procent meer). Ook per sector zijn er verschillen. Vanuit de landbouw groeide het aantal WW’ers met 14,5 procent, terwijl voor het onderwijs juist sprake was van een daling van 6,1 procent.
Internationaal gezien blijft de werkloosheid volgens het CBS relatief laag. Volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) kwam deze in november uit op 6,5 procent van de beroepsbevolking. Dit is even hoog als in oktober. (ANP)

Reageer op dit artikel