nieuws

FNV wil minder pensioenfondsen

Instroom

FNV wil minder pensioenfondsen

De FNV pleit voor het terugdringen van het aantal pensioenfondsen in ons land.

De teller staat nu op 350 pensioenfondsen, maar dat moeten er in 2020 nog maar 150 zijn, vindt de vakbond. Een stelsel met brede pensioenfondsen is goedkoper, eenvoudiger en minder kwetsbaar, zo pleit de FNV.

Pensioenfondsen samenvoegen

Het is zeker nu oppassen geblazen, stelt de bond, want commerciële verzekeraars staan te trappelen om de pensioenmarkt te bestormen met individuele regelingen. En daar zit m de kneep volgens de FNV: “Een pensioenfonds zonder winstoogmerk maakt veel minder kosten dan commerciële pensioenverzekeraars, die ook veel geld moeten uitkeren aan hun aandeelhouders. Door pensioenfondsen samen te voegen, maken de fondsen minder kosten. Bovendien kan een fonds dat een hoger vermogen heeft, hogere rendementen halen. En samenvoeging maakt het stelsel eenvoudiger; als je van baan wisselt, heb je minder vaak te maken met zaken als waardeoverdracht. “

“We moeten er nu voor kiezen om samen voort te bouwen op ons sterke pensioenfondssysteem. Hierdoor komt pensioengeld gewoon ten goede aan de werkenden en gepensioneerden, in plaats van de aandeelhouders”, aldus FNV-bestuurder Gijs van Dijk.

Reageer op dit artikel