nieuws

Lagere lasten voor werkgevers in 2015

Instroom

Lagere lasten voor werkgevers in 2015

De meeste werkgevers gaan in 2015 minder lasten betalen. Dit komt onder meer door daling in de pensioenpremies.

Behalve  de pensioenpremies voor werkgevers dalen ook de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) in 2015. Een andere meevaller is het schrappen van de zogenaamde ‘crisisheffing’ van 16 procent. Die betaalden werkgevers de afgelopen twee jaar over alle lonen boven 150.000 euro per jaar. Werkgevers in de Overheid en Zorg & Welzijn hebben in 2015 te maken met hogere sectorpremies.

Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.

Voor een medewerker in de sector Transport met een brutoloon van 2.500 euro is een werkgever maandelijks ruim 28 euro minder kwijt aan pensioenpremie en werkgeverspremies ten opzichte van 2014. Een werknemer in de Bouwsector met eenzelfde salaris is ten opzichte van vorig jaar 2 euro per vier weken duurder geworden. Een medewerker in de sector Metaal & Techniek met een maandsalaris van 5.000 euro kost werkgevers in deze branche bijna 42 euro minder. Iemand die in de sector Bouw werkt en elke vier weken 5.000 euro verdient, is slechts 1 euro goedkoper dan vorig jaar.

Stijgers en dalers

Net als in 2014 daalt het bedrag dat werkgevers voor de ZVW moeten betalen. Ook de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) daalt voor alle werkgevers: van 2,15 procent naar 2,07 procent in 2015. De sectorpremies geven een wisselend beeld. De gemiddelde sectorpremie daalt van 2,68 procent naar 2,16 procent, maar de sectorpremies bij Zorg & Welzijn en Overheid stijgen fors. De sectoren Transport en Metaal & Techniek laten daarentegen juist een daling zien.

De WIA basispremie stijgt voor alle werkgevers van 5,45 procent naar 5,75 procent. Dit is inclusief 0,5 procent opslag kinderopvang. De maximum premie stijgt van 2.802 euro naar 2.988 euro.

Zorg & Welzijn

Werkgevers in de sector Zorg & Welzijn betalen minder pensioenpremie. De basispremie voor de WIA en de sectorpremie, waarmee de WW wordt gefinancierd, stijgen juist. De sectorpremie stijgt van 1,73 procent naar 2,05 procent. De maximumsectorpremie stijgt van 74,12 euro naar 88,79 euro in 2015. Een medewerker in deze sector met een salaris van 2.500 euro per maand, is per 1 januari 10 euro goedkoper geworden. Medewerkers met een loon van 5.000 euro per maand, kosten hun werkgevers 16 euro minder.

Overheid

In de sector Overheid werkt het eveneens door dat er minder pensioenpremie wordt betaald. De sectorpremie stijgt van 0,83 procent naar 1,25 procent; het maximum van de sectorpremie stijgt van 35,56 euro naar 54,14 euro. Werkgevers in de sector Overheid betalen 17 euro minder voor een medewerker met een salaris van 2.500 euro per maand. Voor een ambtenaar met een loon van 5.000 euro zijn ze 33 euro minder kwijt.

Bouw en Transport

In de bouw dalen de werkgeverslasten vooral bij lagere lonen; vanaf een salaris van bruto 3.000 euro per maand nemen de lasten juist toe. Oorzaak is het heffingsloon, dat hoger wordt door lagere pensioenpremies en de bijtelling vakantiegeld. De sectorpremie wijzigt van 12,84 procent naar 12,83 procent en blijft dus nagenoeg gelijk. Hierbij is uitgegaan van de hoge sectorpremie voor arbeidsovereenkomsten van minder dan een jaar. Bij een loon van 2.500 euro per vier weken is een werkgever 2 euro meer kwijt per medewerker. Iemand die 5.000 euro per vier weken verdient, kost 1 euro minder.

In de sector Transport valt op dat de sectorpremie fors daalt: van 2,39 procent naar 1,66 procent. De maximum sectorpremie daalt hierdoor van 102,40 euro naar 71,90 euro; een daling van bijna 30 procent. Een medewerker die 2.500 euro per maand verdient, kost in 2015 28 euro minder. Iemand met een salaris van 5.000 euro, kost 30 euro minder.

Metaal & Techniek

Werkgevers in Metaal & Techniek zien de sectorpremie dalen van 2,68 procent naar 1,97 procent; een daling van 26 procent. De maximum sectorpremie daalt hierdoor van 114,82 euro naar 85,33 euro; een daling van ruim 25 procent. Ook pensioenpremie voor werkgevers daalt. Bij een salaris van 2.500 euro per maand nemen de werkgeverskosten af met 20 euro. Een medewerker met een maandloon van 5.000 euro kost in 2015 42 euro minder.

Tip! Kijk voor meer informatie over de WW-premies en sectorindeling op PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel