nieuws

Nieuwe cao’s moeten flexibeler

Instroom

Nieuwe cao’s moeten flexibeler

Meer ruimte voor individuele afspraken en beloningsvormen die ‘mee-ademen’ met de economische omstandigheden. Dat streven de werkgevers na in de komende cao’s.

De werkgevers willen zo meer flexibiliteit en hogere kwaliteit in de cao’s. Daarbij willen ze ook dat onregelmatigheidstoeslagen worden afgebouwd en dat flexkrachten meer zekerheden krijgen. De economische crisis, de globalisering en de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied vergroten voor werkgevers de noodzaak zich hierop te concentreren.

Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN in hun dinsdag verschenen Arbeidsvoorwaardennota 2015.

De ondernemingsorganisaties zouden de cao’s het liefst willen vernieuwen in het overleg met de vakbonden. Maar in de praktijk blijkt het meestal lastig, vaak zelfs onmogelijk, om met de vakbonden bestaande arbeidsvoorwaardenpakketten aan te passen, stellen de organisaties. In dat geval is de kans groot dat werkgevers de arbeidsvoorwaarden zonder de vakbonden, buiten de cao om, zullen vernieuwen. Maar dat zou in de optiek van de organisaties ‘een gemiste kans’ zijn.

FNV stelde in een reactie dat flexibilisering zoals de werkgeversorganisaties die voor ogen hebben, in de praktijk neerkomt op verslechtering. ‘Laat duidelijk zijn: daar tekent de vakbond niet voor’, aldus Mariëtte Patijn, coördinator arbeidsvoorwaarden bij de vakcentrale. ‘Wij gaan voor koopkracht en echte banen. Dat is goed voor de kwaliteit van werk en voor de economie.”

Tip! Lees ook: ‘Wie bepaalt welke cao van toepassing is?’ in PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel