nieuws

Loonoffer V&D van de baan

Instroom

Loonoffer V&D van de baan

De rechter heeft een stokje gestoken voor het plan van V&D om de lonen van de werknemers met 5,8 procent te verlagen.

V&D mag de lonen van de leden van FNV en CNV onder zijn 5.000 warenhuiswerknemers niet verlagen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam vandaag beslist.

De rechter deed uitspraak in het kort geding dat de vakbonden FNV en CNV tegen V&D hadden aangespannen om de salarisverlaging tegen te houden. Volgens V&D is het nodig de lonen met 5,8 procent te verlagen als sluitstuk van het reddingsplan om het noodlijdende concern overeind te houden. Het 127 jaar oude winkelbedrijf draait al twintig jaar met verlies.

Eenzijdige wijzigiging

De kantonrechter oordeelt vandaag dat voor de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden een rechtsgrond ontbreekt en dat deze op gespannen voet staat met het wettelijk systeem van arbeidsrechtelijke bescherming. Daarbij verwijst hij naar een arrest van de Hoge Raad uit 2008 waarin staat dat werknemers eenzijdige verlaging van arbeidsvoorwaarden in beginsel niet hoeven te aanvaarden.

Ook verwerpt de rechter het beroep van V&D op het eenzijdig wijzigingsbeding, zoals dat in de arbeidsovereenkomst met een aantal werknemers staat. “De kantonrechter vindt het onvoldoende duidelijk dat dit wijzigingsbeding ook slaat op het kunnen wijzigen van de cao-aanspraken.”

Huur winkelpanden

De advocaat van V&D betoogde vorige week tijdens de behandeling van de zaak dat de onderneming weer in de gevarenzone terecht zou komen als door de loonsverlaging een streep zou worden gezet. Het akkoord met onder andere de verhuurders van de winkelpanden over verlaging van de huren zou dan op losse schroeven komen te staan. Ook dit argument wijst de rechter resoluut af.

“In 2006/2007 is het onroerend goed waar de V&D winkels in zijn gevestigd voor een substantieel bedrag verkocht. Als dat niet was gebeurd of wanneer de opbrengst van de verkoop nu nog aan het bedrijf ten goede zou zijn gekomen, was een reductie van kosten in mindere mate nodig dan nu door V&D wordt beoogd.”

Lees ook: Salarisverlaging: zo mag het wel

Winstdelingsplan

De voorzieningenrechter gaf de vakbonden en V&D vorige week maandag 48 uur de tijd te geven om na te gaan of onderhandelingen over een salariskorting toch nog zinvol waren. De aanleiding was een nieuw voorstel waarmee V&D de vakbonden verrasten tijdens het kort geding. V&D stelde een winstdelingsplan voor, waarmee de gevolgen van de salariskorting van 5,8 procent van de V&D-werknemers zouden kunnen worden beperkt. De vakbonden gaven aan niets in het voorstel te zien.

V&D gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in Amsterdam over het gevraagde loonoffer. Dit liet de warenhuisketen maandag meteen na de uitspraak weten.

,,V&D is ervan overtuigd dat gezien de huidige bedrijfs- en marktomstandigheden de voorgenomen loonmaatregelen noodzakelijk zijn.” Dit is nodig om te concurreren met de nieuwe spelers in de markt en waarmee we een toekomst kunnen bieden aan onze medewerkers”, aldus topman Don Roach.

Reageer op dit artikel