nieuws

Modernisering verlofregelingen: de wijzigingen op een rij

Instroom

Modernisering verlofregelingen: de wijzigingen op een rij

De Wet modernisering verlofregelingen is sinds dit jaar van kracht. De belangrijkste wijzigingen op een rij.

Sinds 2011 was hij al in de maak, maar pas in december vorig jaar vond de Wet modernisering verlofregelingen doorgang in de Eerste Kamer. Per 1 januari 2015 breidde de wet een aantal zorgregelingen uit, met het oog op de toenemende druk op mantelzorgers. Vrijwel alle verlofvormen werden in mindere of meerdere mate aangepast: zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof, kort verzuim, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.

TIP: Laat u bijpraten over alle recente wetswijzigingen op de HR-wetgeving actualiteitendag op 11 oktober of 3 november.

Zwangerschapsverlof uitgebreid

De bedoeling van het kabinet was dat het zwangerschapsverlof per 1 januari 2015 uitgebreid zou worden. Vanaf dat moment zouden werkneemsters bij het krijgen van een meerling vier weken eerder zwangerschapsverlof krijgen dan dat zij zouden krijgen bij één kind. Voorlopig is het nog onbekend per welke datum deze uitbreiding doorgang vindt. Lees meer over het zwangerschapsverlof (>PW De Gids Vakbase) .

Bevallingsverlof verlengd

Vanaf 1 januari 2015 wordt het bevallingsverlof kort gezegd verlengd met het aantal dagen dat de baby opgenomen is geweest in het ziekenhuis tijdens het bevallingsverlof. Dit wordt ook wel het ‘couveuseverlof’ genoemd. Die verlenging van het bevallingsverlof kan uiterlijk met tien weken worden verlengd. Gedurende die periode wordt de uitkering waar de werkneemster recht op heeft, doorgezet. Lees meer over de wijzigingen in het bevallingsverlof (>PW De Gids Vakbase) en het verlof voor de vader wanneer de moeder tijdens de bevalling overlijdt.

Duur van adoptie- en pleegzorgverlof

Een werknemer die een kind adopteert of besluit een pleegkind in het gezin op te nemen heeft recht op maximaal vier aaneengesloten weken verlof. Dit verlof is bedoeld om de binding tussen ouder en kind te bevorderen. De werknemer hoeft hiervoor dus geen vakantie op te nemen. Tot 2015 kon dit verlof worden opgenomen in een periode van achttien weken, maar vanaf 1 januari 2015 kan de werknemer dit verlof inplannen in een tijdsperiode van 26 weken. De invulling van dit verlof mag bovendien flexibeler worden toegepast. Lees meer over de wijzigingen in het adoptie- en pleegzorgverlof (>PW De Gids Vakbase).

Ouderschapsverlof opnemen flexibeler

Tot 2015 bestond pas recht op ouderschapsverlof als de werknemer ten minste één jaar in dienst was. Die voorwaarde komt te vervallen. Vanaf dag één krijgt de werknemer het recht om zijn ouderschapsverlof op te nemen. Een werkgever kan het recht op ouderschapsverlof niet weigeren, maar alleen de manier waarop de werknemer dat verlof wil opnemen. Daarin wordt de werknemer verder vrij gelaten in de nieuwe regeling. Als de werkgever echter zwaarwegende bedrijfsbelangen kan aanvoeren dan gaat de voorgestelde spreiding niet door. Lees meer over de wijzigingen in het ouderschapsverlof (>PW De Gids Vakbase).

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kan alleen worden opgenomen als de werknemer de enige is die deze zorg kan verlenen en er dus geen andere oplossing mogelijk is. Er geldt een maximum van tweemaal het aantal uren dat iemand in een week werkt per 12 maanden (dus niet per kalenderjaar). Werknemers met een 36-urige werkweek hebben dus recht op maximaal 72 uur betaald zorgverlof per 12 maanden. Lees meer over kortdurend zorgverlof (>PW De Gids Vakbase).

Reageer op dit artikel