nieuws

75.000 jongeren niet inzetbaar voor werk

Instroom

75.000 jongeren niet inzetbaar voor werk

4 op de 10 jongeren zonder werk of studie is niet beschikbaar voor werk. Waar komt dat door?

37 procent van de jongeren die geen geen onderwijs volgt of geen baan heeft, is ook niet direct beschikbaar voor werk. Deze jongeren, tussen de 15 en 27 jaar, kampen vaak met ziekte of arbeidsongeschiktheid en zijn daardoor niet inzetbaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Jonge vrouw heeft zorg voor gezin

Voor jonge vrouwen is de zorg voor het gezin of huishouden ook een belangrijke reden. Jonge mannen gaven bijna nooit de zorg voor het gezin en huishouden als reden op om niet op zoek te zijn naar werk en ook niet beschikbaar te zijn hiervoor.
In 2014 hadden er van de ruim 800 duizend niet-onderwijsvolgende jongeren – van 15 tot 27 jaar – 183 duizend geen werk. Van deze groep zoeken vier op de tien naar werk en zijn daarvoor direct beschikbaar (71 duizend). Hun afstand tot de arbeidsmarkt is klein te noemen.
Voor jongeren die wel inzetbaar zijn, maar niet aan het werk komen, riep de regering vorig jaar de premiekorting voor jongeren in het leven. Hiermee kunnen werkgevers korting krijgen op het in dienst nemen van jongeren, om zo de jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

TIP: Lees meer over de voorwaarden voor premiekorting voor jongeren op PW De Gids Vakbase. 

Stijging jongeren met afstand tot werk 

Daarnaast bestaat een groep die een middenpositie tot de arbeidsmarkt inneemt; zij zijn niet op zoek naar óf niet direct beschikbaar voor werk. Eén op de vijf jongeren zonder werk behoort hiertoe (37 duizend). Tot slot zijn er jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; ruim vier op de tien jongeren zonder werk zoeken niet naar werk én zijn daarvoor ook niet direct beschikbaar (75 duizend).
Sinds 2011 stijgt het aantal jongeren dat ver van de arbeidsmarkt staat. Deze stijging doet zich zowel bij jonge mannen als bij jonge vrouwen voor.

 

Reageer op dit artikel