nieuws

Een goede baas geeft een vast contract

Instroom

Een goede baas geeft een vast contract

Werknemers zien weinig in een flexibele arbeidsmarkt. Een vast contract zien zij als goed werkgeverschap.

69 procent van de Nederlandse werknemers heeft niets op met de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van HR-dienstverlener Randstad. Het onderzoek peilde drie scenario’s waar werknemers in de toekomst mee te maken zouden kunnen krijgen. De scenario’s zijn gestoeld op de gedachte dat mensen langer zullen moeten doorwerken doordat de gemiddelde leeftijdsverwachting stijgt. Uit de resultaten blijkt dat er veel weerstand is onder Nederlanders om op oudere leeftijd door te werken, zich vaker om te scholen en flexibeler te gaan werken.

TIP: Lees meer aandachtspunten bij het contract voor bepaalde tijd op PW De Gids Vakbase.

‘Vast contract is goed werkgeverschap’

Zo stelde TNS 1033 respondenten de vraag hoe zij staan tegenover een arbeidsmarkt met uitsluitend flexibele contracten. Ruim twee derde (69 procent) van de Nederlanders vindt dat scenario maar niets. Zo ervaart 71 procent het wegvallen van een vast contract als een negatief gevolg van een flexibele arbeidsmarkt. In dat geval geeft 38 procent aan zelfs hulp nodig te hebben van de overheid.
Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt van Randstad, vindt het zorgelijk dat Nederlanders nog niet voorbereid zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst. ‘We ontkomen er namelijk niet aan dat mensen in de toekomst vaker wisselen van baan. In het onderzoek blijkt de waardering voor vastigheid echter groot. 56 procent geeft aan een vast contract het belangrijkste criterium te vinden voor goed werkgeverschap. En dat is begrijpelijk, want op dit moment is onze maatschappij nog georganiseerd rondom het vaste contract. Als werkgevers in de toekomst geen zekerheid meer bieden, zullen we ons daar met z’n allen op moeten voorbereiden.’

Lees ook: HR wil flexibele schil van 30 procent

Vaker omscholen

Met veranderingen die elkaar steeds sneller opvolgen, zullen medewerkers zich in de toekomst vaker moeten omscholen om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Een groot deel van de respondenten ziet die noodzaak ook, maar een op de drie medewerkers ziet dat omscholen helemaal niet zitten. 35 procent geeft namelijk aan drie omschoolmomenten in het werkende leven te veel van het goede te vinden.

Doorwerken tot 75 jaar

Ook peilde het onderzoeksbureau de mening over het doorwerken tot een leeftijd van 75 jaar: de meerderheid vindt dat ongeloofwaardig. 64 procent vindt het een zeer slechte zaak dat ouderen op latere leeftijd moeten blijven werken en zelf verantwoordelijk zijn voor het financieren van pensioen. Als het gaan om de pensioenvoorziening denkt de helft van de respondenten te moeten leunen op de overheid op de oude dag. Een derde acht zich zelfvoorzienend.

Reageer op dit artikel