nieuws

Ongelijke beloning hogescholen onder de loep

Instroom

Ongelijke beloning hogescholen onder de loep

Het beloningsbeleid van hogescholen wordt onder de loep genomen om ongelijke beloning op te sporen.

Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens (CVRM). De organisatie start het onderzoek bij hogescholen om de problematiek en valkuilen van het beloningsbeleid in kaart te brengen. Hiermee wil het structurele problemen in de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen aanpakken.

TIP: Lees meer over het gelijk belonen van mannelijke en vrouwelijke medewerkers op PW De Gids Vakbase.

Beloningsbeleid doorlichten

Ondanks dat ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen al jaren op de agenda staat, verandert er weinig. Nog steeds verdienen vrouwen tussen de 4 en 8 procent minder dan mannen, bij gelijkwaardig werk en evenveel ervaring. Volgens het College is het een ‘hardnekkig en complex probleem’ dat in veel sectoren voorkomt. In 2011 onderzocht het CVRM al Nederlandse ziekenhuizen en ontwikkelde een instrument om het beloningsbeleid door te lichten.
Dat onderzoek maakte duidelijk dat vrouwen gemiddeld genomen in alle onderzochte functiegroepen lager werden beloond dan mannen. Dit varieerde van enkele tientjes tot een paar honderd euro per maand. De uitkomsten van het onderzoek maakten het de ziekenhuizen mogelijk om ongelijke beloning aan te pakken. Inmiddels hebben zeventien van de achttien betrokken ziekenhuizen maatregelen genomen.

Wetsvoorstel ongelijke beloning

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financiert het onderzoek. In de politiek lijkt momenteel ook meer aandacht te komen voor ongelijke beloning. Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel van Kamerlid Yücel, dat werkgevers verplicht de ondernemingsraad jaarlijks te informeren over de beloningsverhouding en te betrekken bij beleid over gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Ook moeten werkgevers cijfers over belonings(on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen opnemen in hun jaarverslag. Daarbij zijn zij verplicht eventuele verschillen te verklaren en aan te geven hoe zij dit aan willen te pakken.

Lees ook: HR Trends 2015: hoe kan belonen anders?

Reageer op dit artikel