nieuws

Uitzondering transitievergoeding is misleidend

Instroom

Uitzondering transitievergoeding is misleidend

Een uitzonderingsregel op de transitievergoeding die geldt voor kleine ondernemers, blijkt een wassen neus.

Het gaat om een tijdelijke uitzonderingsregel in de Wet werk en zekerheid (WWZ) die bepaalt dat werkgevers met minder dan 25 man personeel alleen een transitievergoeding hoeven te betalen over de dienstjaren na 1 mei 2013. Dat geldt alleen bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Deze regel is misleidend, zo stelt Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij DAS. De uitzonderingsregel geldt tot 1 januari 2020. Vorige maand werd de lagere wetgeving van de WWZ gepubliceerd, waaronder die op het onderdeel transitievergoeding.

TIP: Lees meer over het toekennen van de transitievergoeding op PW De Gids Vakbase. 

Het is voor kleine werkgevers zeer moeilijk, zo niet onmogelijk om aan de eisen te kunnen voldoen zodat hij een beperkte transitievergoeding mag betalen, zo stelt Besselink. Het komt het erop neer dat als een werkgever zich, met succes wil kunnen beroepen op de uitzondering aan bijzonder strenge eisen moet voldoen. Zo moet er sprake zijn van:

  •  drie jaar lang een nettoresultaat van kleiner dan nul;
  • een negatief eigen vermogen in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd;
  • een situatie waarin de waarde van de vlottende activa kleiner is dan de schulden.

Hierdoor zullen de kleine werkgevers in de meeste gevallen niet aan die drie eisen kunnen voldoen en dus gewoon gehouden zijn om, na een bedrijfseconomisch ontslag, de volledige transitievergoeding te betalen. Besselink: Daar waar bij veel kleine werkgevers de indruk bestond dat zij een beroep zouden kunnen doen op de genoemde uitzondering van de ontslagregeling, lijkt nu dat een beroep op die bepaling in de meeste gevallen niet zal kunnen slagen. Al met al wordt de mkb’ er in financiële nood met deze tijdelijke uitzonderingsregeling niet tot nauwelijks geholpen.’
Voordat aan de eisen is voldaan, zal de kleine onderneming in de meeste gevallen al lang omgevallen zijn. ‘De escapemogelijkheid blijkt geen escape te zijn’, aldus Besselink. (Bron: DAS Rechtsbijstand)

Lees ook over de transitievergoeding:

Dure ‘weeffout’ in nieuwe ontslagrecht
Transitievergoeding: zo bespaart HR veel geld
Transitievergoeding: 6 aandachtspunten
Wat mag er straks van de transitievergoeding af?

Reageer op dit artikel