Vooral bij de overheid was de toename van de lonen sterk, namelijk 2,3 procent. De loonstijging komt voor een deel voort uit de stijging van de lonen uit het loonakkoord dat afgelopen jaar werd gesloten. De particuliere en gesubsidieerde sector (gezondheidszorg, sociale verzekeringen) moesten het met respectievelijk 1,3 en 1,1 procent doen.

TIP: Lees meer over alle loonstijgingen in 2016 in het artikel: Uw nettoloon stijgt in 2016: hoeveel?

Naar bedrijfstak was de cao-loonstijging het hoogst in het onderwijs en bij waterbedrijven & afvalbeheer: 2,6 procent. De geringste toename was volgens het CBS bij werknemers in de energievoorziening (0,8 procent) en de financiële dienstverlening (0,7 procent). (ANP)