Een andere maatregel tegen discriminatie die minister Asscher eerder aankondigde is de oprichting van een speciaal team bij de Inspectie SZW voor het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie per mei 2015. Dit team onderzoekt of een werkgever beleid voert tegen discriminatie. Bij afwezigheid hiervan wordt de werkgever gedwongen dit alsnog op te stellen en kan zo nodig een boete worden opgelegd.

Lees ook: Werkstraf voor discrimineren sollicitant
Lees ook: Zo selecteert HR discriminatievrij: 5 tips

Het kabinet bestrijdt discriminatie samen met werkgevers en werknemers. Dit jaar worden nog wel honderd nieuwe afspraken met werkgevers verwacht, onder andere over het aannemen van zwakke groepen op de arbeidsmarkt als (migrnaten)jongeren en ouderen. Inmiddels hebben ruim 50 grote werkgevers, zowel publiek als privaat, afgesproken zich actief in te zetten voor meer diversiteit op de werkvloer.(ANP)