De verbetering in de langdurige werkloosheid is goed voor vrijwel de gehele daling van de totale werkloosheid in het afgelopen jaar. De kortdurende werkloosheid lag vorig kwartaal nagenoeg op hetzelfde peil als een jaar eerder.

Het CBS gaf verder aan dat in het eerste kwartaal 124.000 werklozen een baan vonden, terwijl 98.000 werkenden hun baan verloren. Het aantal baanvinders overtreft de baanverliezers sinds het tweede kwartaal van 2014. Jonge werklozen vinden doorgaans het snelst een baan.