Eén op de zes gemeenten (18 procent) voert een specifiek beleid voor vluchtelingen. Iets meer dan de helft van de gemeenten is bezig beleid te ontwikkelen dat de kansen van deze groep op de arbeidsmarkt vergroot.

Werkgevers moeten worden ‘overgehaald’

In 2015 vroegen 60.000 mensen asiel aan in Nederland, blijkt uit cijfers van immigratie en naturalisatiedienst IND. Gebrekkige taalvaardigheid vormt het grootste struikelblok om werk te vinden, blijkt uit de enquête. Ruim 60 procent van de gemeenten tekent aan dat er op dit ogenblik ook te weinig geschikt werk is in hun regio. Werkgevers moeten vaker worden ‘overgehaald’ werkervaringsplaatsen aan te bieden, blijkt uit het rapport ‘Vluchtelingen aan het werk’.

Verder wordt geconstateerd dat veel tijd verloren gaat bij het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. Ruim een derde van de gemeenten begint pas na de verplichte inburgering met aanvullende scholing.

Vluchteling in dienst nemen: dit kan HR doen

Werkgevers tonen volgens gemeenten dus nog relatief weinig initiatief om vluchtelingen in dienst te nemen. Maar organisaties kunnen zeker helpen. De Sociaal Economische Raad (SER) publiceerde onlangs de website www.werkwijzervluchtelingen.nl die organisaties moet helpen om vluchtelingen in dienst te nemen. Zo zijn er verschillende regelingen en subsidies beschikbaar die dit goedkoper kunnen maken. Ook zijn er verschillende organisaties die werkgevers ondersteunen bij dit proces.  (ANP)

Ook interessant:
www.werkwijzervluchtelingen.nl
Participatiewet invullen: 7 tips