nieuws

Banenafspraak gaat gebukt onder bureaucratie

Instroom

Banenafspraak gaat gebukt onder bureaucratie

Minder aandacht voor bureaucratie en meer voor de mensen waar het om gaat. Drie werkgeversorganisaties hebben een tienpuntenplan geschreven om de stroperigheid uit de Banenafspraak te halen.

De werkgeversorganisaties LTO Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW baseren hun tienpuntenplan op hun ervaringen met de zogenaamde Banenafspraak. Hierin hebben de werkgevers toegezegd tot 2026 honderdduizend extra banen in het bedrijfsleven (en 25.000 bij de overheid) voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

Bedrijfsleven haalt zijn doelstellingen

Het bedrijfsleven ging goed van start. In 2015 wisten ondernemers hiervan al 15.600 te creëeren. De cijfers over 2016 volgen deze zomer, maar de verwachting is dat het bedrijfsleven zijn doelstellingen wederom ruim haalt. Maar ook dat succesvolle eerste jaar klaagden de werkgevers over onduidelijke regelingen.

Succes is een klein wonder

Volgens Aart van der Gaag, die de uitvoering van de Banenafspraak aanjaagt namens de organisaties, is het eigenlijk een klein wonder dat er al zoveel mensen aan de slag konden in het bedrijfsleven de afgelopen twee jaar. Nu werken alle 35 arbeidsmarktregio’s en 388 gemeentes op een verschillende manier waardoor werkgevers in de ene regio compleet anders worden behandeld dan pakweg 30 kilometer verderop.

“Alleen door te zorgen voor één loket en een uniforme aanpak kan meer voortgang worden geboekt. Ook de overheidsregelingen om deze groep mensen aan het werk te helpen, moeten worden gestroomlijnd”, aldus Van der Gaag.

Extra aandacht voor jongeren nodig

In het tienpuntenplan wordt verder extra aandacht gevraagd voor jongeren. Nu is het voor gemeenten soms niet lonend om jongeren aan de slag te helpen, aangezien ze nog geen recht op een uitkering hebben. Hierdoor belanden zij na hun opleiding thuis op de bank.

Sluitende aanpak nodig

Juist voor deze groep is een baan belangrijk om een goede start te kunnen maken in de samenleving, stellen de ondernemersorganisaties. Ondernemers willen die graag bieden, maar daar is een sluitende aanpak tussen school en arbeidsmarkt voor nodig. Ook moeten de jongeren in aanmerking komen voor hetzelfde ondersteuningspakket vanuit de gemeente.

 

 

Reageer op dit artikel