nieuws

WGA-verzekering voor vast en flexibel personeel

Instroom

Vanaf 1 januari 2017 is er voor werkgevers één WGA-verzekering voor vast en flexibel personeel. Het gaat om de WGA-totaalverzekering. Daarvoor waren er twee WGA-verzekeringen, een voor vast personeel (WGA-vast) en een voor flexwerkers (WGA-flex). Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat het eigenrisicodragerschap voor de WGA vanaf 1 januari minder populair is geworden.

WGA-verzekering voor vast en flexibel personeel

WGA is de afkorting van de werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Deze regeling geldt voor personeel dat deels arbeidsongeschikt raakt en op termijn weer kan werken. Voor de WGA betalen werkgevers die bij UWV verzekerd zijn een zogeheten gedifferentieerde premie aan de Belastingdienst. Deze verschilt naar de grootte van de werkgever. In plaats van verzekeren bij het UWV mogen werkgevers ook eigenrisicodrager worden en zich particulier verzekeren.

Eigenrisicodragerschap uitgebreid

Vanaf 2017 kunt u als werkgever alleen nog eigenrisicodrager zijn of worden voor de WGA voor zowel vast personeel als flexwerkers. Dat gold eerder alleen voor het vaste personeel. Werkgevers moesten voor 1 januari 2017 beslissen of zij zich voor WGA-totaal verzekerden bij UWV of dat zij eigenrisicodrager werden. Bent u na 1 januari 2017 eigenrisicodrager, dan betaalt UWV verder de uitkeringen van uw (ex-)werknemers die al een WGA-uitkering hadden. Ook neemt UWV de re-integratie van deze groep over.

 

Grote werkgevers dragen een premie af op basis van
de instroom in de WGA vanuit het bedrijf.
Hoe hoger de instroom, hoe hoger de premie

 

WGA-premie

Het gemiddelde premiepercentage van UWV voor de WGA-totaal is 0,74 procent in 2017. Kleine werkgevers (premieloon in het referentiejaar 2015 maximaal € 322.000) dragen een zogenoemde sectorpremie af. Voor middelgrote werkgevers (in 2015 een premieloon tussen de 322.000 euro en € 3.220.000) geldt een mix van een voor hun organisatie vastgestelde premie en een sectorpremie. Grote werkgevers (premieloon in 2015 boven de € 3.220.000) dragen een premie af op basis van de instroom in de WGA vanuit het bedrijf. Hoe hoger de instroom in de WGA is, hoe hoger de premie.

Verhalen op werknemers

Als werkgever mag u maximaal 50 procent van de WGA-totaalpremie op de werknemers verhalen. U moet dan dit premiedeel inhouden op het nettoloon van de werknemer. Doet u dit niet, dan hoeft u over de niet-verhaalde premie geen loonheffing te betalen. Bent u eigenrisicodrager dan mag u de premiekosten ook voor 50 procent verhalen op de werknemer.

Meer financiële risico’s

De financiële risico’s voor eigenrisicodragers zijn groter geworden, doordat ze ook verantwoordelijk zijn geworden voor de re-integratie en de WGA-uitkeringen van tijdelijke werknemers. Dat is extra lastig omdat het vaak om werknemers gaat die bij de eigenrisicodragers uit beeld zijn verdwenen. Voordelig is dat u nu als eigenrisicodrager niet meer vastzit aan de lasten van werknemers die voor 2017 al een WGA-uitkering hadden.

 

Vanuit HR kunt u eigenrisicodragerschap
adviseren
als uw organisatie relatief veel
vaste krachten in dienst heeft

 

Minder eigenrisicodragers

Uit een Kamerbrief van minister Asscher van 5 april 2017 blijkt dat veel werkgevers die eigenrisicodrager waren voor de WGA-vast per 1 januari 2017 zijn teruggekeerd naar UWV. Het aantal eigenrisicodragers voor de WGA daalde met 7,0 procentpunt tot 6,7 procent van het totaal aantal werkgevers. Met name kleine werkgevers zijn geen eigenrisicodrager meer.

Volgens Asscher speelt hierbij nieuw beleid van WGA-verzekeraars een rol. Zij eisen namelijk van nieuwe eigenrisicodragers dat zij hun WGA-eigenrisicodragerschap aanvullen met eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Werkgever en verzekeraar hebben dan meer grip op de WGA-instroom in de eerste twee ziektejaren. Naar andere redenen voor het afgenomen aantal eigenrisicodragers gaat het ministerie van Sociale Zaken nog onderzoek doen.

Gericht beleid voor flexwerkers

Vanuit HR kunt u eigenrisicodragerschap adviseren als uw organisatie relatief veel vaste krachten in dienst heeft. Werken er veel flexkrachten bij u en bent of wordt u eigenrisicodrager? Dan is het goed om een gericht ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid voor deze groep te ontwikkelen. Daarmee bent u vanaf het moment dat iemand ziek wordt, betrokken bij zijn of haar re-integratie. Zo kunt u de WGA-instroom van flexwerkers gemakkelijker beperken.

Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

 

Nog veel meer lezen over de nieuwe WGA premie? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

Reageer op dit artikel