nieuws

Loondoorbetalingsplicht tweede ziektejaar ligt onder vuur

Instroom

Loondoorbetalingsplicht tweede ziektejaar ligt onder vuur

Als werkgever bent u twee jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling aan zieke werknemers. Voor kleine werkgevers kan een langdurige loondoorbetaling voor een zieke werknemer een zware belasting zijn. De kans bestaat dat een nieuw kabinet het tweede loondoorbetalingsjaar voor kleine werkgevers of zelfs voor alle werkgevers afschaft.

Volgens de wet moet u als een werknemer ziek wordt, 104 weken lang minstens 70 procent van het (gemaximeerde) jaarloon doorbetalen. Bovendien geldt voor het eerste ziektejaar dat u minimaal het wettelijk minimumloon betaalt. Ook moet u tijdens de ziekteperiode aan verschillende administratieve verplichtingen voldoen, zoals het samen met de werknemer maken van een plan van aanpak.

Financiële en administratieve belasting

Als een kleine werkgever langdurig het loon aan een zieke werknemer moet doorbetalen, is dat een zware financiële belasting. Ook zet het een rem op de bereidheid van kleine werkgevers om mensen vast aan te nemen, zeker als die eerder ziek zijn geweest. Daarnaast zijn de administratieve verplichtingen bij ziekteverzuim veel werk voor kleine werkgevers.

Weinig herplaatsingsmogelijkheden

De overheid voerde in 2004 de loondoorbetalingsplicht van twee jaar in als prikkel voor werkgevers om ziek medewerkers goed te re-integreren. Advocaat arbeidsrecht Mark Diebels stelt op de site van de SER dat dit echter vooral werkt voor grotere bedrijven. “Kleine bedrijven kun je suf prikkelen, maar bij hen zijn de herplaatsingsmogelijkheden in de praktijk nou eenmaal beperkt.”

Nieuw kabinet aan zet

De politiek schonk in de verkiezingsprogramma’s de nodige aandacht aan met name de loondoorbetaling. De meeste partijen kondigden aan het tweede ziektejaar niet meer voor rekening van kleine werkgevers te willen laten komen. Dit geldt ook voor de partijen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie) die momenteel onderhandelen over een nieuw kabinet. Een veelgenoemd alternatief voor het tweede jaar loondoorbetaling is een collectieve verzekering.

SER-advies

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vroeg de Sociaal-Economische Raad (SER) in 2015 om advies over de loondoorbetalingsplicht. Dit advies is er nog niet en het is de vraag of het er komt voordat een nieuw kabinet aantreedt. Dat is eigenlijk wel nodig wil een nieuw kabinet al in het regeerakkoord met wijzigingen op dit gebied komen.

Mkb-statuut

MKB-Nederland vindt dat kleine bedrijven een uitzonderingspositie moeten krijgen in wet- en regelgeving. Zo’n ‘mkb-toets’ zou in het komende regeerakkoord moeten komen om te stoppen met regels die voor kleine werkgevers niet werkbaar zijn. Dit zou dan ook moeten gelden voor de regelingen bij ziekte. De uitzonderingspositie in wet- en regelgeving zou moeten gelden voor bedrijven tot 25 medewerkers.

Voorkomen is beter dan genezen

Voorlopig heeft u als kleine en ook grote werkgever nog te maken met twee jaar loondoorbetalingsplicht en de bijbehorende regels. Zeker in dit geval geldt dat voorkomen veel beter is dan genezen. Zorg daarom voor een goed preventief beleid voor ziekteverzuim en pas dit ook toe. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden en let op signalen bij werknemers dat het niet goed gaat. U kunt dan tijdig ingrijpen en zo langdurig ziekteverzuim voor zijn.

Centraal Beheer
Nog veel meer lezen over de loondoorbetalingsplicht? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

Reageer op dit artikel