nieuws

Met Pensioen 1-2-3 bepalen pensioendeelnemers zelf detailniveau pensioeninformatie

Instroom

Met Pensioen 1-2-3 bepalen pensioendeelnemers zelf detailniveau pensioeninformatie

Pensioen 1-2-3 is de wijze waarop pensioenuitvoerders deelnemers moeten informeren over hun pensioen. Dit communicatie-instrument is een verplichting vanuit de Wet pensioencommunicatie. Pensioenuitvoerders moeten pensioeninformatie op drie detailniveaus (1-2-3) aanbieden. De afdeling HR is hier medeverantwoordelijk voor.

Deelnemers krijgen via Pensioen 1-2-3 informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling. Het gaat om antwoorden op vragen als wat de pensioenregeling wel en niet biedt, hoe deelnemers pensioen opbouwen, welke keuzes ze hebben en wanneer ze in actie moeten komen.

Wet pensioencommunicatie

De Wet pensioencommunicatie ging per 1 juli 2015 in. De toepassing van Pensioen 1-2-3 is per 1 juli 2016 verplicht voor deelnemers. De pensioenuitvoerder moet Pensioen 1-2-3 op de website beschikbaar stellen aan deelnemers. Vanaf 1 juli 2017 geldt deze verplichting ook voor gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden.

Drie lagen

Pensioen 1-2-3 kent drie lagen. Uitgangspunt daarbij is digitale communicatie. Deelnemers bepalen zelf hoe gedetailleerd ze informatie bekijken. In laag 1 krijgen ze informatie over de belangrijkste elementen van hun pensioenregeling. Vervolgens bepalen ze zelf of ze meer willen weten. Vanuit laag 1 kunnen ze voor meer details doorklikken naar laag 2 of 3.

In vijf minuten

Het uitgangspunt van laag 1 is de pensioenregeling ‘in vijf minuten’. In deze eerste laag komen alle belangrijke onderdelen aan de orde. Laag 1 kwam in plaats van de startbrief voor nieuwe deelnemers. Een nieuwe deelnemer moet binnen drie maanden na indiensttreding zijn Pensioen 1-2-3 krijgen.

30 minuten

Bij laag 2 is sprake van de pensioenregeling ‘in 30 minuten’. De tweede laag gaat dieper in op alle informatie uit laag 1.

In detail

De derde laag behandelt de pensioenregeling ‘in detail’. Laag 3 bevat documenten, zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten.

Informatieplicht HR pensioen

U bent er verantwoordelijk voor dat nieuwe werknemers binnen drie maanden na de start van hun deelname aan uw pensioenregeling hun Pensioen 1-2-3 van de pensioenuitvoerder ontvangen. Ook moet de pensioenuitvoerder de werknemer daarbij informeren over zijn website en het pensioenregister. Zorg daarom voor duidelijke afspraken en een goede samenwerking met de pensioenuitvoerder.

Nog veel meer lezen over pensioenen? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

Reageer op dit artikel