nieuws

Prinsjesdag: Wat we tot nu toe weten over economie en arbeidsmarkt

Instroom

Prinsjesdag: Wat we tot nu toe weten over economie en arbeidsmarkt

Uiteraard zijn ook dit jaar de plannen voor 2018 uitgelekt, nog voordat de Miljoenennota officieel is gepresenteerd. Zo weten we al dat lerarensalarissen verhoogd worden, iedereen er in koopkracht op vooruit gaat en zijn ramingen over economie en werkloosheid bekend.

Naast plannen om voor de zorg, de Belastingdienst en de Voedsel- en Warenautoriteit meer geld uit te trekken, zijn ook de plannen en ramingen met betrekking tot economie en arbeidsmarkt reeds (deels) uitgelekt. Een kort overzicht.

Honorering wens PvdA: hogere lerarensalarissen

Voor het verhogen van de lerarensalarissen in het basisonderwijs wordt €270 miljoen uitgetrokken. Vooral de PvdA hamerde op extra geld voor de leraren en dreigde zelfs even met het laten vallen van het demissionaire kabinet. Nadat de VVD toezegde extra geld voor de leraren vrij te maken, was de kou uit de lucht.

Ramingen Centraal Planbureau

In 2018 zal de economie naar verwachting met 2,5 procent groeien. De werkloosheid daalt tot 390.000 en komt daarmee in de buurt van de frictiewerkloosheid. Frictiewerkloosheid is het werkloosheidsniveau dat nodig is om de arbeidsmarkt soepel te laten functioneren. Als de werkloosheid te laag is, neemt bovendien de druk op werkenden toe. Er is geen ruimte en tijd voor bijvoorbeeld sabbaticals of opleidingen.

Koopkracht stijgt voor iedereen

Het demissionaire kabinet streeft ernaar om iedereen te laten profiteren van de groeiende economie. Iedereen zou er in koopkracht op vooruit moeten gaan in 2018. Zo gaan uitkeringsgerechtigden er 0,3 procent op vooruit, gepensioneerden 0,6 procent en werkenden 0,8 procent.

Lees ook:

Prinsjesdag: Hoofdpunten voor HR begroting 2018 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Prinsjesdag: Vijf punten voor HR (en vijf voor Rutte)

Prinsjesdag: Vakbonden hameren op loonsverhoging (HRbase)

Prinsjesdag: Werkgevers willen minder risico bij dienstverband

Prinsjesdag: Krapte op arbeidsmarkt nog niet voelbaar

Prinsjesdag: Aandacht voor nudging in Miljoenennota

Prinsjesdag: Heffingskortingen, scholingsaftrek en loonkostenvoordeel

Reageer op dit artikel