nieuws

Prinsjesdag: Werkgevers willen minder risico bij dienstverband

Instroom

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden dat het nieuwe kabinet snel de risico’s voor werkgevers om mensen in dienst te nemen, moet aanpakken.

Prinsjesdag: Werkgevers willen minder risico bij dienstverband

De organisaties doen deze oproep aan het nieuw te vormen kabinet in een gezamenlijke reacties op de Miljoenennota en Troonrede. In het algemeen zijn de organisaties nogal lovend. “Het (demissionaire) kabinet sluit op Prinsjesdag na 1780 dagen de boeken met een keurige begroting. De overheidsfinanciën staan er netjes bij en de werkloosheid daalt onder de 400.000. Met de rugwind van de economische groei trekken ook de lonen en inflatie weer aan. Daarnaast zijn de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd en akkoorden gesloten. Met een goede combinatie van lastenverlichting en investeringen in mensen, infrastructuur en het ondernemingsklimaat kan het nieuwe kabinet hier straks uitstekend op voortbouwen.”

Enkele pluspunten volgens de werkgevers

  • Dat het demissionaire kabinet in zijn nadagen nog extra investeringen doet om de aanpak van cybersecurity te intensiveren. “Zo komt er een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen. Hiervoor hebben ondernemers in het kader van de campagne NL Next Level gepleit.”
  • Dat het kabinet inmiddels al is gestart met het opbouwen van Invest-N. “De nieuwe investeringsinstelling waarvoor ondernemers zich ook al lange tijd hard maken. Dankzij deze instelling kunnen we van een aanpak met subsidies naar een investeringsaanpak voor bijvoorbeeld de energietransitie.”
  • Verder is het goed te zien dat de lonen volgens het CPB weer aantrekken.

Enkele aandachtspunten volgens de werkgevers

  • Het nieuwe kabinet moet meer moet investeren in de verdienkracht van Nederland op lange termijn. “Dat is nodig vanwege de noodzakelijke energietransitie en bijvoorbeeld de voortsnellende digitalisering van de samenleving. Ook liggen er grote opgaves rond wonen en duurzame mobiliteit. Dit vraagt om gerichte en slimme investeringen in mensen, infrastructuur en het vestigings- en ondernemingsklimaat. De bulk van deze investeringen moet vanuit bedrijven en mensen zelf komen, maar juist een nieuw kabinet moet de condities hiervoor creëren met een gerichte investeringsagenda.”
  • De lastendruk in Nederland. “Deze kabinetsperiode zijn de lasten voor burgers en ondernemers flink toegenomen, ondanks de 5 miljard lastenverlichting waar de ondernemersorganisaties zich sterk voor hebben gemaakt. Als het beleid van aanhoudende lastenverzwaringen niet wijzigt, lopen de lasten tussen 2018-2021 met €8 miljard op voor burgers en bedrijven. Juist in tijden dat burgers en ondernemers ruimte moeten krijgen om te kunnen investeren in de toekomst is dit fnuikend voor het vestigingsklimaat’, aldus de ondernemingsorganisaties.

‘Nieuwe kabinet kan nu doorpakken’

De organisaties hopen snel een nieuw kabinet te kunnen verwelkomen. “Dit is belangrijk voor onze internationale en Europese positie en om richting te geven aan de grote investeringen waar ons land voor staat in het kader van bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen, wonen, mobiliteit, innovatie en digitalisering.”

“Ook zijn dringend maatregelen nodig om te zorgen dat ons vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft en de risico’s voor werkgevers om mensen in dienst te nemen nu eens stevig worden aangepakt. Daarnaast moeten zzp’ers snel meer duidelijkheid krijgen over hun positie”, aldus de organisaties in hun gezamenlijke reactie.

Lees ook:

Prinsjesdag: Hoofdpunten voor HR begroting 2018 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Prinsjesdag: Vijf punten voor HR (en vijf voor Rutte)

Prinsjesdag: Vakbonden hameren op loonsverhoging (HRbase)

Prinsjesdag: Krapte op arbeidsmarkt nog niet voelbaar

Prinsjesdag: Aandacht voor nudging in Miljoenennota

Prinsjesdag: Wat we tot nu toe weten over economie en arbeidsmarkt

Prinsjesdag: Heffingskortingen, scholingsaftrek en loonkostenvoordeel

Reageer op dit artikel