nieuws

Recruiters en kandidaten hebben verschillende percepties van een goed cv

Instroom

Uit een Europees onderzoek van Page Personnel blijkt dat recruiters en kandidaten lang niet altijd hetzelfde denken over hoe een cv eruit zou moeten zien. Wat moet er wel in het cv en wat niet? Een overzicht.

Recruiters en kandidaten hebben verschillende percepties van een goed cv

De zoektocht naar een nieuwe baan begint doorgaans met het bijwerken van het cv. Maar wat is nu een goed cv en wat zijn de do’s en dont’s? Uit een Europees onderzoek van Page Personnel, specialist in werving en selectie, blijkt dat recruiters en kandidaten hier niet altijd hetzelfde over denken.

Verschillende functies bij hetzelfde bedrijf op cv vermelden

Een belangrijk verschil in de zienswijze van recruiters en kandidaten betreft het vermelden van alle vervulde functies binnen één bedrijf. 25 procent van de kandidaten geeft aan dat zij niet alle functies vermelden als zij meerdere functies binnen hetzelfde bedrijf hebben vervuld. Dit is een ernstige misrekening, in aanmerking genomen dat maar liefst 96,7 procent van de recruiters dit wel relevant acht. Voor hen zijn taken en verantwoordelijkheden juist van wezenlijk belang. Zij kunnen hier onder meer het groeipad dat een kandidaat heeft afgelegd, aan aflezen.

Eisen goed cv

Andere zaken die door recruiters als belangrijk aangemerkt worden, zijn ‘beknoptheid’ (98,3%) en ‘kwalificaties’ (100%). Zij zien het liefst een cv van niet meer dan twee pagina’s. Dit betekent dat kandidaten zich moet beperken tot de belangrijkste gegevens, zonder dat zij cruciale informatie weglaten. Want elke recruiter neemt als eerste weegpunt mee of een kandidaat aan alle in de vacature genoemde vereisten voldoet. Recruiters letten teven op de logische opbouw en continuïteit van een carrière zoals die in een cv wordt weergegeven. Zij lezen hieraan af in hoeverre een kandidaat zich heeft gespecialiseerd en over branchespecifieke kennis beschikt.

Opleuken cv mag – in beperkte mate natuurlijk

‘Opleuken van het cv’ – 44 procent van de Nederlandse recruiters vindt het geen probleem wanneer kandidaten hun cv rooskleuriger voorstellen dan de werkelijkheid. Met deze zienswijze behoort ons land tot de drie minst rigide landen wanneer het gaat om een zo waarheidsgetrouw mogelijk cv. De Nederlandse kandidaten springen weliswaar iets voorzichtiger om met de waarheid dan de recruiters, maar toch vindt ook 23 procent van deze groep dat je best een beetje mag overdrijven op je cv. “Dit betekent nadrukkelijk niet dat Nederlandse recruiters minder eerlijk zijn dan Nederlandse kandidaten,” zegt Joost Fortuin, Managing Director van Page Personnel Nederland. “Ik denk dat het erop duidt dat Nederlandse recruiters realistischer zijn over menselijk gedrag. Wanneer je iets wilt verkopen, dan doe je je best om de feiten zo mooi mogelijk weer te geven. Vergelijk het bijvoorbeeld met het verhuren van je appartement via Airbnb: je kiest de foto’s waarop je huis er zo groot en zo mooi mogelijk uitziet. Dat is prima, zolang je huurders maar wel je appartement herkennen bij aankomst. Hetzelfde geldt voor je cv.” Het land dat binnen Europa het strengst oordeelt over de waarheid op het cv, is Italië. Slechts 7 procent van de Italiaanse recruiters – en 14,3 procent van de kandidaten – vindt het geoorloofd om de waarheid op te rekken.

Gat in cv niet problematisch (meer)

Een gat op het CV – Waar een gat op je cv van langer dan zes maanden traditioneel als problematisch werd gezien, hoeven Nederlandse kandidaten zich daar tegenwoordig niet meer zo druk over te maken. Volgens het onderzoek vindt 92 procent van de Nederlandse recruiters het geen probleem wanneer een kandidaat langere tijd zonder werk heeft gezeten. “Misschien dat dit in het verleden werd gezien als een teken van incompetentie, maar de tijden zijn veranderd,” stelt Fortuin. “Het is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld om een sabbatical van een jaar te nemen, of om de tijd te nemen om een studie te volgen of voor je kinderen te zorgen. Een veel voorkomende valkuil is dat kandidaten zo’n periode van niet werken toch werkrelevant proberen te maken met allerlei kunstgrepen en gezochte motivaties. Dat is niet nodig en zal eerder negatief uitpakken.” In landen waar het afgelopen decennium de werkloosheid hoog was, is een gat op je cv nog altijd wel problematisch. Italië voert hier wederom de lijst aan: 50 procent van de consultants geeft aan dat het beter is om een aaneengesloten cv te hebben.

Lees ook: Selectie zonder blinde vlekken

Lees ook: Werving en selectie weer topprioriteit voor werkgevers

Persoonlijke motivatie belangrijk

Persoonlijke noot – Vergeleken met andere Europese landen waarderen Nederlandse werkgevers een persoonlijke noot op de cv van een kandidaat: 90 procent van de recruiters vindt het belangrijk om de persoonlijke motivatie van een kandidaat te weten en 84 procent raadt aan om ook hobby’s te vermelden. “Het geeft de werkgever niet alleen een beeld van de persoonlijkheid van de kandidaat, het kan er ook voor zorgen dat jouw cv opvalt in de grote stapel,” zegt Fortuin. “Zeker wanneer je iets uitzonderlijks hebt bereikt, of een unieke passie hebt, zullen recruiters je eerder onthouden. Ingegeven door onze Calvinistische aard zijn kandidaten hier vaak nog te terughoudend in. Ze laten daarmee echt kansen liggen.”

Loyaliteit loont

Loyaliteit – Recruiters zijn het op een ander aspect wel met elkaar eens. Zowel de Nederlandse recruiters (96,2 procent) als kandidaten (72,2 procent) vinden het zeer goed overkomen wanneer je langer dan twee jaar bij hetzelfde bedrijf hebt gewerkt. “En dat is niet voor niets. In een arbeidsmarkt die door de toenemende vraag sterk in beweging is, is loyaliteit een belangrijk goed,” weet Fortuin. “Werkgevers zijn gebaat bij continuïteit en als een werkzoekende het afgelopen jaar vier verschillende werkgevers had, dan is de kans groot dat de vacature binnen afzienbare tijd weer gevuld moet worden.”

Bekende merken – Daarnaast heb je als kandidaat ook een streepje voor wanneer je voor een bekend merk hebt gewerkt, volgens 81 procent van de kandidaten en 90,4 procent van de recruiters.

Vrijwilligerswerk – Recruiters hechten daarentegen duidelijk minder aan vrijwilligerswerk (15,4 %) dan dat  kandidaten denken (41,6%).

Een goed cv opstellen is dus nog steeds noodzakelijk, al wordt er tegenwoordig door recruiters minder zwaar getild aan het oprekken van de waarheid en een ‘gat’ in het cv.

Reageer op dit artikel