nieuws

‘Help medewerkers aan een beter pensioen’

Instroom

‘Help medewerkers aan een beter pensioen’

Voor de meeste werknemers is pensioen ver weg en ingewikkeld. Maar werknemers moeten zich toch echt gaan verdiepen in hun financiën voor later. Hoe werkgevers hier een handje bij zouden bij kunnen helpen.

Werkgevers ervaren vaak een zorgplicht ten opzichte van hun werknemers en willen graag iets voor hen regelen. zegt Ronald Sminia, hoofd beleggingsplatform Fitvermogen, onderdeel van NN Investments Partners. Bedrijven zien volgens hem wel in dat zij een aantrekkelijkere werkgever zijn, met gemotiveerde en duurzaam inzetbare mensen, als zij aandacht hebben voor de toekomst van hun medewerkers.”Pensioen is ingewikkeld en er wordt vaak weinig over gesproken binnen een onderneming. Het schijnt ook iets met de structuur van onze hersenen te maken te hebben, dat wij geen zin hebben om ingewikkelde dingen voor later te regelen.”

Pensioen belangrijke arbeidsvoorwaarde

Maar pensioen blijft een heel belangrijke bouwsteen van de arbeidsvoorwaarden. Zeker in deze tijd, legt hij uit. “Want de kans is groot dat door alle veranderingen in het pensioenstelsel mensen geconfronteerd worden met een pensioen dat lager is dan ze verwachten. De opbouw van het pensioen is namelijk verlaagd van een percentage van maximaal 2,15 procent naar 1,87 procent. Dat lijkt een kleine stap, maar het komt er op neer dat een werknemer per jaar ruim 10 procent minder pensioen opbouwt.”

Daarnaast is er een maximum gesteld aan het pensioengevend salaris. Dat ligt nu net boven de 100.000 euro, maar dit bedrag wordt in de toekomst mogelijk verlaagd. Verder is de AOW-leeftijd verhoogd. “Dus ook eerder stoppen met werken wordt financieel moeilijker. Daar komt nog bij dat veel bedrijven overstappen van een gegarandeerd pensioen (DB) naar een beschikbarepremie-regeling (DC). Hierdoor hoeft het pensioen niet lager te worden, maar de uitkomst wordt wel aanzienlijk minder zeker.”

Lees ook: Nieuwe pensioenstaffels: hier moet u op letten

Zorgplicht voor werkgevers: aanvullend potje

Werkgevers zouden hun medewerkers volgens Sminia meer bewust moeten maken van het feit dat er veel is veranderd en dat zij zich in hun pensioen moeten verdiepen voor het te laat is.” Ik zou echter nog verder willen gaan: werkgevers die een zorgplicht ervaren richting hun werknemers, zouden hun mensen actief aan een beter pensioen kunnen helpen. Met een aanbod voor een aanvullend potje kunnen werkgevers hun medewerkers iets extra’s bieden wat later van grote waarde kan zijn. En dat hoeft niet ingewikkeld te zijn of veel te kosten. Er zijn redelijk veel manieren om individueel aanvullend pensioen op te bouwen en enkele manieren om dat op een meer collectieve manier, via de werkgever, te doen. Zo bieden wij bijvoorbeeld een oplossing aan waarin zowel individueel als collectief aanvullend pensioen kan worden opgebouwd. Daar zijn allerlei varianten in mogelijk: zo is er bijvoorbeeld een fiscaalvriendelijke optie voor de hogere salarisschalen, en een variant zonder beperkingen voor iedereen.”

Extra stapje? Geen extra kosten

De financiële bijdrage van de werkgever en/of de werknemer is daarbij vaak flexibel, zegt Sminia. “Het extra stapje dat werkgevers richting hun werknemers nemen, hoeft dus geen extra kosten met zich mee te brengen. Bedrijven kunnen natuurlijk ook besluiten om wel iets extra’s te investeren: verscheidene ondernemingen doen dat bijvoorbeeld met het bedrag dat jaarlijks beschikbaar komt na een overgang van een DB- naar een DC-pensioen. Beheersing van de pensioenkosten op de lange termijn gaat dan hand in hand met een reparatie van het pensioen.

Mailtje sturen over pensioen is niet genoeg

Ervaring wijst uit dat vrijblijvendheid hierbij niet altijd goed werkt. “Als werkgevers alleen een mailtje rondsturen of een folder neerleggen, is dat meestal niet genoeg: werknemers moeten vaak gefaciliteerd worden om zich in de mogelijkheden te verdiepen. Dat kunnen werkgevers zelf oppakken, maar dat hoeft niet: een gespecialiseerde partner kan hen, soms kosteloos, veel werk uit handen nemen. Kortom: een werkgever die het beste met zijn werknemers voor heeft, kan er op verschillende manieren voor zorgen dat iedereen verzekerd is en blijft van een goed pensioen.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met NN Investment Partners.

Reageer op dit artikel