nieuws

Parttime werk is niet altijd vrije keus voor jonge vrouw

Instroom

Parttime werk is niet altijd vrije keus voor jonge vrouw

Jonge vrouwen werken minder vaak fulltime dan jonge mannen en zijn minder vaak economisch zelfstandig. Een groot deel van de vrouwen zou wel meer uren willen werken.

Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens. Het College reageert daarmee op het rapport ‘Werken aan de start’ van het SCP.

Carrièrekansen

Jonge vrouwen zijn minder positief over hun carrièrekansen dan mannen. Dat kan deels worden verklaard doordat ze vaker in deeltijd werken. Deeltijdwerk verkleint de kansen om door te stromen naar hogere functies. Werkgevers geven in gesprekken als mogelijke oorzaak voor het ongunstigere carrièreperspectief van jonge vrouwen aan, dat in de top van hun bedrijven vooral mannen werkzaam zijn. Dat maakt jonge vrouwen mogelijk minder optimistisch over hun eigen (toekomstige) carrière.

Opleidingsniveau

Aan het opleidingsniveau van vrouwen ligt het niet. Vrouwen zijn relatief steeds beter opgeleid. Het opleidingsniveau van vrouwen onder de 45 jaar is inmiddels hoger dan dat van mannen. In het uurloon vertaalt zich dat ook terug, zo blijkt uit het onderzoek van het SCP.

Uurloon

Jonge vrouwen werken vaker in hogere functies dan mannen van dezelfde leeftijd doordat zij hoger opgeleid zijn. Voor vrouwen tot 30 jaar die bij de overheid werken ligt het uurloon hoger dan dat van mannen. In de groep 30 tot 35 jaar is er geen verschil. In het bedrijfsleven verdienen vrouwen tot 25 jaar een hoger uurloon dan mannen en een gelijk uurloon in de groep 25-30 jaar. Vrouwen van 30-35 jaar verdienen een lager uurloon dan hun mannelijke collega’s.

Opleidingskeuze

De opleidingskeuze van vrouwen lijkt wel bij te dragen aan de grotere kans om in parttime werk terecht te komen. Vrouwen volgen vaker een opleiding die ‘voorsorteert’ op een beroep of branche waarin vaker in deeltijd wordt gewerkt, zoals in de zorg. Voor een deel hangen verschillen in arbeidsduur ook samen met verschillende voorkeuren voor werk: mannen hechten meer waarde aan een goed inkomen en carrière maken, terwijl vrouwen het belangrijk vinden dat ze hun baan met (toekomstige) zorgtaken of hobby’s kunnen combineren waardoor ze een voorkeur hebben voor deeltijdwerk.

Weinig onderhandelingsruimte

Voor alle starters geldt dat zij vaak niet het idee hebben dat ze veel hebben in te brengen bij werkgevers als het gaat om het aantal uren dat zij werken. Veel startersbanen worden als deeltijdbanen aangeboden. Pas wanneer zij meer ervaring hebben, vragen jongeren meer uren bij hun werkgever. Uit de gesprekken met jongeren ontstaat de indruk dat vrouwen minder geneigd zijn om dit te doen dan mannen.

Het Grote Gesprekkenboek omslag
Weet u wat het jonge talent in uw organisatie wil? Ga het gesprek aan. Lees hoe u een effectief gesprek voert in Het Grote Gesprekkenboek

 

Reageer op dit artikel