nieuws

SER: extra ouderschapsverlof is niet genoeg

Instroom

SER: extra ouderschapsverlof is niet genoeg

Het wetsvoorstel om het babyverlof van partners te verlengen naar maximaal zes weken, gaat de SER niet ver genoeg. De Sociaal-Economische Raad pleit voor vereenvoudiging van de regels en een andere financiering en wettelijke betaling van het ouderschapsverlof.

Vaders krijgen nu nog twee dagen verlof op kosten van de werkgever. Vanaf volgend jaar wordt dit een hele week. Ook kunnen partners in het eerste halfjaar na de geboorte straks vijf weken extra geboorteverlof krijgen.

Het gaat dan om één week volledige doorbetaling en vijf weken 70 procent, waar werkgevers en werknemers premie voor gaan betalen.

Verlofstelsel is ingewikkeld

De SER vindt dat de regering nog een stapje verder moet gaan. Het huidige verlofstelsel bestaat uit veel regelingen en is in praktijk erg ingewikkeld, stelt de SER Elke regeling kent verschillende voorwaarden en aparte financieringsvormen. De SER adviseert daarom de bestaande regelingen te vereenvoudigen door kraamverlof en partnerverlof in het ouderschapsverlof samen te voegen.

Betaald ouderschapsverlof ook voor moeders

Als het aan de SER ligt, krijgen partners van nieuwe moeders zes weken volledig doorbetaald ouderschapsverlof. Daarnaast adviseert de SER om het betaalde ouderschapsverlof ook uit te breiden naar moeders. Zij krijgen dit dan naast het al bestaande, betaalde zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Vooral vrouwen nemen onbetaald verlof

Het huidige onbetaalde ouderschapsverlof heeft een beperkend effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen, constateert de raad. “Er is nog steeds een omvangrijke groep die wel behoefte heeft aan verlof, maar er geen gebruik van maakt. Vrouwen nemen bovendien vaker en meer verlof op dan mannen en het verlof wordt vooral in deeltijd opgenomen.”

Eerlijke verdeling zorg en betaald werk

De SER denkt dat betaalde arbeid en zorgtaken eerlijker zullen worden verdeeld tussen man en vrouw, wanneer ouders vooral in het eerste half jaar na de geboorte betaald verlof opnemen. “Vooral in die periode maken ouders keuzes voor bepaalde arbeids- en zorgpatronen. Die patronen blijven in de verdere loopbaan vaak voor een groot deel gehandhaafd”, aldus de raad.

hamer wetboek justitie rechtspraak
Tip! Zorg dat u op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving voor HR. Tijdens de HR Actualiteitendag wordt u in één dag helemaal bijgepraat

Reageer op dit artikel