nieuws

‘Iedere dag leer ik weer meer’

Organisatie & Strategie

Wie geven er gezicht aan hrm? IntermediairPW portretteert elk nummer een opmerkelijke collega uit HRbase, het grootste online netwerk voor p&o’ers in Nederland.

Coach Jaap Ozinga treft iemand tegenover zich die meende dat hij een goede manager was, maar daar nu allerminst zeker van is. ‘Hij dacht dat hij zijn mensen goed aanstuurde door hen te stimuleren, zo veel mogelijk in staat te stellen zich professioneel te ontwikkelen, en eigen initiatief te waarderen.’
Maar dan komt de crisis en verandert er het een en ander bij de bank. Alles moet strikter; de regelgeving wordt scherper, klantendossiers moeten tiptop in orde zijn, instructies nauwgezet opgevolgd. ‘Dat noopt tot een meer directieve stijl van leidinggeven’, weet Ozinga. ‘Hij had het gevoel dat dit bijt met de manager die hij wil zijn.’
De coach wil de coachee graag laten inzien dat managen volgens de managementaanpak ‘hard op de inhoud, zacht in de relatie’ ook in zware tijden best mogelijk is. ‘Dat is een kwestie van kunnen schakelen in stijl van leiderschap.’
Ozinga kiest voor een RET-aanpak (Rationele Effectiviteits Training). Hij vraagt de worstelende leidinggevende: ‘Welk beeld hebben werknemers van jou als jij moet sturen op inhoud en hun werk moet gaan controleren?’ Coachee: ‘Als ik dat doe, val ik door de mand en word ik gezien als een autoritaire manager.’ Ozinga wil hem laten inzien dat dit een onjuiste aanname is – ‘als de relatie goed is, zullen mensen echt wel beseffen dat je aanpak nodig is’ – en vraagt door: ‘waar ben je nou eigenlijk bang voor?’
‘Wat bleek, is dat de leidinggevende eigenlijk een sterke behoefte heeft om te pleasen. Hij wil graag aardig gevonden worden’, stelt Ozinga. De RET-aanpak laat hem volgens de coach inzien welke achterliggende gedachten, welk onbewust patroon (scripts) in zijn denken ervoor zorgen dat hij het moeilijk vindt die andere managementaanpak te hanteren. ‘Alleen al dit inzicht helpt hem verder.’

Reageer op dit artikel