nieuws

Algemene interimmanager uit de gratie

Organisatie & Strategie

Er is steeds meer vraag naar project- en programmamanagers in plaats van naar algemeen managers. Doordat de laatsten vaak wat oudere interimmers zijn en de project- en programmamangers juist in de jongere generatie zitten, ontstaat een verwijdering tussen deze twee leeftijdsgroepen. Dit blijkt uit de Interim Index, een onderzoek van Atos Interim Management en Nyenrode […]

Er is steeds meer vraag naar project- en programmamanagers in plaats van naar algemeen managers. Doordat de laatsten vaak wat oudere interimmers zijn en de project- en programmamangers juist in de jongere generatie zitten, ontstaat een verwijdering tussen deze twee leeftijdsgroepen.

Dit blijkt uit de Interim Index, een onderzoek van Atos Interim Management en Nyenrode Business Universiteit onder 793 interim managers over de ontwikkelingen die zich in de markt voor interim management voordoen.

De vraag naar tijdelijke algemene managers daalt, evenals het tarief voor hun werkzaamheden. Met name bij overheidsorganisaties, waar de meeste algemene managers werken, tekent zich het verschil tussen de oudere en jongere interim manager duidelijk af.

De vooruitzichten in de financiële dienstverlening, waar voornamelijk de jonge generatie opereert zijn veel gunstiger. Dat de algemene manager uit beeld raakt vindt Piet Hein de Sonnaville, directeur van Atos Interim Management ‘een verarming van het vakgebied'.
'Organisaties die tijdelijk de leiding toevertrouwen aan mensen zonder jarenlange ervaring, begeven zich op een hellend vlak. Juist nu organisaties behoefte hebben aan wijsheid en visie, maar óók aan de begeleiding van jong talent, is het onaanvaardbaar dat ouderen het veld moeten ruimen. Hoewel zij nu nog zijn oververtegenwoordigd bij de overheid, dreigt ook hier het tij te keren. Zorgwekkend, omdat duidelijk is dat enorm bezuinigd zal worden op het ambtenarenapparaat en de overheid niet in staat is haar taken naar behoren uit te voeren als zij niet samenwerkt met externe partijen, onder wie interim managers', aldus De Sonnaville.

Ongeveer zes op de tien interim managers verwachten bij de overheid de grootste daling naar interim management. In de financiële dienstverlening echter, wordt een stijging van 42 procent verwacht, tegen 22 procent in het vorige halfjaar.  De daling van vraag en tarieven is in een aantal sectoren voor het eerst in anderhalf jaar gestopt. De Sonnaville verwacht dat deze ontwikkeling doorzet.

Reageer op dit artikel