nieuws

Top bedrijfsleven is conservatief

Organisatie & Strategie

Directies investeren liever in het controleren en beheersen dan in het vernieuwen van hun organisatie. De bereidheid om te investeren in uitblinkende medewerkers is bovendien gering.

Tot deze conclusie komen adviesbureau Zuiderlicht en Hollandse Nieuwe, een netwerkorganisatie voor zzp'ers, na onderzoek onder 130 topmensen van grote bedrijven (500+). 80% van de ondervraagde directeuren en managers zegt meer te willen investeren in zekerheden dan in kansen. Het gros verkiest projecten gericht op zekerheid boven projecten met een kans op een doorbraak.

De top van het bedrijfsleven vaart een koers die past bij een stabiele, weinig dynamische arbeidsmarkt, zo vatten Zuiderlicht en Hollandse Nieuwe samen. Dat terwijl volgens Dick Dam van Hollandse Nieuwe weet dat de praktijk anders is. ‘De zittende macht ziet en voelt dat het anders moet. Zij ervaren zelf ook dat de bestaande kader, modellen en structuren niet meer toereikend zijn.'

Reageer op dit artikel