nieuws

AEGON benoemt wereldwijd hoofd voor human resources

Organisatie & Strategie

AEGON benoemt wereldwijd hoofd voor human resources

AEGON heeft Carla Mahieu benoemd tot wereldwijd hoofd voor zijn human resources. Zij zal rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, Alex Wynaendts. De benoeming gaat op 1 september van dit jaar in en past in de strategie van AEGON om beter gebruik te maken van de kennis en expertise die binnen de organisatie aanwezig is.

Als onderdeel van zijn lange termijn strategie heeft AEGON de afgelopen
jaren gekozen voor een meer geïntegreerde benadering bij het besturen van de
organisatie. Door de benoeming van Carla Mahieu wordt deze aanpak ook
doorgetrokken naar AEGON's opleidings-, ontwikkelings- en personeelsbeleid.
Zij zal nauw samenwerken met de lokale en regionale human resources
afdelingen om op gecoördineerde wijze mensen en kennis te identificeren die
van belang kunnen zijn voor AEGON wereldwijd. Daarnaast zal zij door het hele
bedrijf heen een consistente aanpak voor het meten van medewerkers
tevredenheid invoeren.

Carla Mahieu, die de Nederlandse nationaliteit heeft, brengt meer dan 25
jaar ervaring mee. Zij bekleedde leidinggevende posities op het gebied van
human resources bij Royal Dutch Shell, Koninklijke Philips Electronics en bij
wervings- en selectiebureau Spencer Stuart.

Reageer op dit artikel