nieuws

Aantal vrouwelijke topambtenaren groeit

Organisatie & Strategie

Aantal vrouwelijke topambtenaren groeit

Het aantal vrouwen in topposities binnen de overheid groeit gestaag. Afgelopen jaar bezetten ze 26 % van de topfuncties, vijf jaar geleden was nog 20 % van de ambtelijke elite vrouw. Dat blijkt uit de Trendnota Arbeidszaken Overheid.

Het percentage topvrouwen is het grootst binnen de onderwijssector. Defensie en Waterschappen scoren slecht in dit opzicht. Sinds 2006 houden mannen en vrouwen elkaar in evenwicht bij de overheid. Binnen de secoren zijn de verschillen echter groot. Van alle nieuwe ambtenaren is 58% vrouw, dat is iets minder in vergelijking met het jaar ervoor.

Reageer op dit artikel