nieuws

Seniorendagen zijn onwettig

Organisatie & Strategie

Seniorendagen zijn onwettig

Een regeling die aan oudere werknemers extra vakantiedagen toekent, is in strijd met de wet.

Een werkgever hanteerde al jaren een verlofregeling op grond waarvan oudere werknemers jaarlijks recht hadden op extra verlofdagen. In 2008 besloot hij deze regeling in te trekken. Een vijftal oudere werknemers maakte daar bezwaar tegen. Zij eisten dat de werkgever de betreffende seniorendagen alsnog aan hun verloftegoed zou toevoegen.
In hoger beroep stelt het gerechtshof voorop dat het hier gaat om de vraag of de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden mocht wijzigen. Omdat de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding bevat, moet deze vraag worden beantwoord aan de hand van de redelijkheid.
De wet bepaalt dat bij de arbeidsvoorwaarden geen onderscheid mag worden gemaakt op grond van leeftijd, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Het staat vast dat met het toekennen van extra verlofdagen aan alleen oudere werknemers een onderscheid wordt gemaakt naar leeftijd. De werknemers hebben niet aangetoond dat de verlofregeling onderdeel uitmaakt van een breder leeftijdsbewust personeelsbeleid of om een andere reden objectief gerechtvaardigd zou zijn. Dit betekent dat de seniorenverlofregeling in strijd met de wet is. Het is dan ook niet redelijk als de werkgever deze met de wet strijdige – en dus nietige – regeling zou moeten handhaven. De werknemers moeten zich daarom de intrekking van de verlofregeling door de werkgever laten welgevallen.
Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 april 2010, LJN: BM1882, JAR 2010/144.

Reageer op dit artikel