nieuws

Wat is écht HEMA?

Organisatie & Strategie

Wat is écht HEMA?

Over belangstelling had HEMA de afgelopen weken niet te klagen. Het winkelbedrijf werd te koop gezet, was genomineerd voor de Beste Werkgevers Award, won de Oudstanding Bloei Award voor de meest generatietolerante organisatie, en ontving een zwartboek dat stelt dat HEMA oudere medewerkers ‘wegpest’. Hoe zit dat?

Vakbond FNV Bondgenoten opende onlangs een klachtenmeldpunt voor ontevreden HEMA-personeel en ontving ruim vijfhonderd reacties van medewerkers. Veel klachten gingen over de hoge werkdruk en over het ziekteverzuimbeleid. Maar misschien wel de grootste grief was: oudere medewerkers worden ‘weggepest' om plaats te maken voor jonge goedkope krachten.
Iman Eddini, adjunct-hoofd hr van HEMA, spreekt van een ‘verrassende timing' dat de organisatie binnen 24 uur een zwartboek én de Oudstanding Bloei Award 2010 ontving. De prijs blijkt vooral een verdienste te zijn van het distributiecentrum van HEMA (zie kader). Eddini ontkent ten stelligste dat oudere werknemers worden weggewerkt. ‘Er zijn absoluut geen ontslagen geweest onder oudere medewerkers. We koesteren hen juist en proberen deze groep te ontzien. Bijvoorbeeld door meer vrije dagen en door praktische oplossingen, zoals een stoel bij de kassa. We hebben vitaliteitsprogramma's, maar de aanpak varieert per onderdeel en locatie, al naar gelang het soort werkzaamheden.'

Onwerkbare situatie
Hoe is het beeld van de afgeserveerde oudere medewerkers dan ontstaan? Eddini vermoedt dat de invoering van een nieuw logistiek systeem hier wellicht mee te maken heeft. De bevoorrading vindt nu vaker in de avond en in de vroege ochtend plaats. Voor het fysieke werk in deze uren maakt het bedrijf tegenwoordig meer gebruik van jonge hulpkrachten, zoals scholieren en studenten. Oudere medewerkers die dan ook werken, zien zo het personeelsbestand verjongen. ‘Het is sinds jaar en dag gebruikelijk binnen retailbedrijven om voor dit soort werk meer flexibele jonge hulpkrachten in te schakelen', aldus Eddini.
Andere veelgehoorde klachten zijn dat de medewerkers de werkdruk onacceptabel hoog vinden en dat ze te weinig invloed hebben op hun roosters. ‘Het aantal medewerkers op de werkvloer is niet veranderd en ook de arbeidsproductiviteit is niet omhooggegaan', zegt Edini. ‘Maar het klopt dat medewerkers beperkt invloed hebben op hun werkschema's. De filiaalmanager is verantwoordelijk voor de planning. Er zou een onwerkbare situatie ontstaan als werknemers dat zelf zouden doen. Dan heb je op zaterdag bijvoorbeeld niemand voor de gordijnservice. Bovendien willen we een mix van ervaren en jonge medewerkers om het niveau van de service te waarborgen.'
Ondanks deze nuanceringen zegt Edini de klachten serieus te nemen. Daarom is net een intern medewerkersonderzoek gehouden om te peilen hoe mensen hun werk ervaren en wat er verbeterd kan worden. Over de uitkomst ervan kan Eddini nog niets zeggen. ‘We zullen waar nodig actie ondernemen.'

Kader
Oudstanding Bloei Award
HEMA is de winnaar van de eerste Oudstanding Bloei Award, de prijs voor het meest generatietolerante bedrijf. Oudstanding is een uitzendbureau voor medewerkers van 45 tot 75 jaar. Naast HEMA waren ook Honeywell en Customer Care Center genomineerd. HEMA scoorde het beste op de Generatie Tolerantie Scan van Oudstanding. Deze scan brengt in kaart hoe organisaties presteren op zeven succesfactoren voor ‘multi-generationeel samenwerken', zoals samenwerking, arbeidsvoorwaarden en zingeving.
Oudstanding heeft met name het personeelsbeleid van het distributiecentrum van de HEMA onderzocht, omdat deze de vragenlijst voor de generatiescan had ingevuld. Medewerkers krijgen hier cursussen waarin samenwerken centraal staat en die veel aandacht besteden aan omgaan met leeftijdsverschillen. Bovendien kunnen werknemers desgewenst van taak wisselen, zodat ze langer breed inzetbaar zijn. En door middel van prijsvragen worden ze voortdurend uitgedaagd om zelf oplossingen te bedenken hoe het werk en het productieproces verbeterd kunnen worden.

Reageer op dit artikel