nieuws

Wet Rea stopt op 28 december

Organisatie & Strategie

Wet Rea stopt op 28 december

Wat is het verschil tussen een ‘arbeidsgehandicapte’ en iemand die ‘structureel functioneel beperkt’ is?

Een vraag voor fijnproevers, maar wel met een actueel kantje. Tot 29 december 2005 kende ons land de Wet Rea, oftewel Wet op de (re)integratie van arbeidsgehandicapten. Toen daarna de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) werd ingevoerd, kwam dat begrip te vervallen. Personen die nu in aanmerking willen komen voor dezelfde voorzieningen, moeten ‘structureel functioneel beperkt’ zijn verklaard.
Vanzelfsprekend is er gedacht aan overgangsrecht. Iedereen die onder de Wet Rea ‘arbeidsgehandicapt’ was verklaard, behield deze status voor de duur waarvoor die was verleend. Aangezien dat voor maximaal vijf jaar gebeurde, betekent dit dat mensen die nu nog als arbeidsgehandicapt gelden die status gaan verliezen, en wel uiterlijk per 28 december aanstaande. Als ze aanspraak willen blijven maken op de rechten en voorzieningen die eruit voortvloeiden, dan moeten ze zorgen dat ze ‘structureel functioneel beperkt’ worden verklaard. Dit moet gebeuren door het UWV.

Reageer op dit artikel