nieuws

Geen werk, geen loon

Organisatie & Strategie

Geen werk, geen loon

Als een werknemer zich niet bereid heeft getoond te werken, heeft hij in beginsel ook geen recht op loon.

Een onderhoudsmonteur was tijdens een gesprek met zijn werkgever kwaad geworden en had gezegd ontslag te nemen. Hij had zijn telefoon en pieper ingeleverd, evenals de sleutels van de auto en het bedrijf. Sindsdien had de werkgever niets meer van hem vernomen. Vier maanden later werd het dienstverband op verzoek van de werkgever (voorwaardelijk) ontbonden. Vervolgens eiste de werknemer in rechte loondoorbetaling over de vier maanden tussen ontslag en ontbinding. Hij voerde aan niet echt de wil te hebben gehad om ontslag te nemen.
Volgens de kantonrechter kan de werknemer alleen aan zijn ontslagname worden gehouden als hij dat duidelijk en ondubbelzinnig heeft verklaard. Het valt echter niet uit te sluiten dat hij in een emotionele opwelling heeft gehandeld. Daarom had de werkgever voor de zekerheid moeten nagaan of de werknemer werkelijk ontslag wilde nemen, met alle voor hem nadelige consequenties van dien. Zo had hij de werknemer bijvoorbeeld nog wat bedenktijd kunnen gunnen en de ontslagname schriftelijk laten bevestigen. Nu dit niet is gebeurd, is het ook niet aannemelijk dat de werknemer werkelijk ontslag wilde nemen.
Desondanks wijst de kantonrechter de loonvordering van de werknemer af. De werkgever had hem namelijk een aangetekende brief gestuurd waarin hij zich op het standpunt stelde dat de werknemer zelf ontslag had genomen. De werknemer heeft nooit op deze brief gereageerd. Daarmee heeft hij in ieder geval de schijn gewekt dat de inhoud van deze brief correct was. Ook heeft hij de werkgever nooit laten weten dat hij bereid was de overeengekomen werkzaamheden te hervatten, zelfs niet nadat hij juridisch advies had ingewonnen. Onder deze omstandigheden dient de wettelijke hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon' te gelden.
Kantonrechter Haarlem, 28 juli 2010, LJN: BN8395.

Reageer op dit artikel