nieuws

HRM’ers zoeken de ultieme definitie van hun vak

Organisatie & Strategie

HRM’ers zoeken de ultieme definitie van hun vak

Wie is eigenlijk eindverantwoordelijk voor HRM, wat zijn de taken en functiegebieden die bij deze functie horen en welke competenties zou een HR-manager moeten hebben? De Verenigde Staten hebben het initiatief genomen om een eenduidig antwoord te geven op deze, maar ook Nederlanders mogen meepraten.

Normen voor Human Resource Management maken het eenvoudiger om internationaal dezelfde HRM-taal te spreken en talent en kennis uit te wisselen. Er is daarom een internationale (ISO) commissie opgericht die normen gaat vaststellen voor HRM.
NEN houdt op 29 september een informatiebijeenkomst voor Nederlandse  belanghebbenden en experts die willen deelnemen aan de ontwikkeling van deze ISO-normen

Deelname kan van belang zijn voor HR managers, medewerkers afdeling P&O, werkgevers, adviseurs, bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen, opleidingsinstituten en brancheverenigingen die op enige wijze betrokken zijn bij Human Resource Management en personeelsbeleid.

De kosteloze informatiebijeenkomst is op donderdag 29 september 2011 bij NEN in Delft. Voor meer informatie of aanmelding: neem contact op met NEN Arbeid, telefoon (015) 2 690 357, e-mail arbeid@nen.nl.

Reageer op dit artikel